Obsah

 1. Obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HCL
 2. Obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HC2
 3. Obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HC3

Pro obnovení továrního nastavení (factory reset) řídicí jednotky HC Lite je nutné provést několik následujících kroků:

 1. Ujistěte se, že jednotka je zapnutá
 2. Zmáčkněte a držte obě tlačítka najednou. Tlačítka se nacházejí ze zadní strany jednotky


 3. Uvolněte tlačítka až tehdy, pokud LED diody započnou sekvenci.  Začátek obnovy továrního nastavení je signalizován pohybem světla LED diod do středu a zpět. Nedržte tlačítka příliš dlouho, protože držením tlačítka Recovery (+) se IP řídicí jednotka změní na 192.168.81.1.
 4. Zadejte IP vaší řídicí jednotky do prohledávače anebo využijte  Fibaro Finder 
 5. Zobrazí se Vám obrazovka továrního nastavení.


 6. Klikněte na Recover.


 7.   Zobrazí se vám ještě upozornění, kde zmáčkněte Yes pro potvrzení.


 8. Obnovení továrního nastavení začne automaticky.


 9. Po úspěšném obnovení továrních nastavení se můžete přihlásit. Nezapomeňte, že přihlašovací údaje jsou znovu admin s heslem admin.Pro obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HC2 je nutné provést několik následujících kroků:

 1. Vypněte vaší HC2 pomocí tlačítka napájení.
 2. Zmáčkněte tlačítko pro obnovu tovarního nastavení a držte ho stisknuté .

 3. Současně se stisklým tlačítkem pro obnovu tovarního nastavení zapněte řídicí jednotku. Tlačítko pro obnovu tovarního nastavení nepouštějte, dokud LED diody neazačnou blikat z leva do prava. Pak teprve uvolněte. Jestli budete tlačítko držet stisknuté příliš dlouho, tak se automaticky změní IP adresa vašeho zařízení.
 4. Začátek režimu pro obnovení továrního nastavení je signalizováno LED diodou se stejným symbolem jako je na tlačítku.

 5. Do adresního řádku prohlížeče zadejte IP adresu vaší řídicí jednotky
 6. Zobrazí se vám panel Recovery Mode


 7. Klikněte na tlačítko Recover pro obnovu továrního nastavení vašeho Home Center 2


 8. Panel se vás ještě jednou zeptá na potvrzení. Zmáčkněte Yes


 9. Počkejte pár minut


 10. Po úspěšném obnovení továrního nastavení se můžete přihlásit. Nezapomeňte, že přihlašovací údaje jsou znovu admin s heslem admin. 
  POZNÁNKA: Pokud jste obnovovali na verzi 4.180 a nižší, je třeba provést aktualizovat řídicí jednotku. 
Pro obnovení továrního nastavení řídicí jednotky HC3 je nutné provést několik následujících kroků:


 1. Zmáčkněte tlačítko napájení a držte ho stisknuté po dobu 15 sekund dokud nezačnou všechny LED indikátory blikat rudě. 
 2. Zmáčkněte tlačítko pro obnovu tovarního nastavení a držte ho stisknuté. Tlačítko pro obnovu tovarního nastavení nepouštějte, dokud LED kontrolky neazačnou blikat z leva do prava. Pak teprve uvolněte                                                                          
 3. Začátek režimu pro obnovení továrního nastavení je signalizováno LED diodou se stejným symbolem jako je na tlačítku pro obnovu tovarního nastavení 
 4. Do adresního řádku prohlížeče zadejte adresu IP své řídicí jednotky.
 5. Zobrazí se vám panel Recovery Mode
 6. Klepněte na Recover System A/B.
 7. Vyberte si jestli chcete obnovit na najnovější verzi  nebo onbnovit z lokálního souboru
 8. PotvrďteZdroj: https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/recovery-mode-on-home-center-2/
https://manuals.fibaro.com/knowledge-base-browse/recovery-mode-on-home-center-lite/