Co je zapotřebí

 • Fibaro řídicí jednotka
  • Přístup do webového rozhraní
 • Fibaro pohybové čidlo
 • Fibaro stmívač, spínač nebo jiný aktor

Konfigurace

Veškerá konfigurace probíhá ve webovém uživatelském rozhraní pod účtem administrátora.

Pohybové čidlo

 1. Přejděte do sekce Zařízení
 2. Přejděte do Nastavení pohybového čidla přes tlačítko se symbolem montážního klíče
  • Od verze 4.170 lze přejít do nastavení kliknutím na ikonu zařízení.
 3. Přejděte do karty Pokročilé.
 4. Je nutné nastavit parametry 8, 9 a 12
  • Parametr 8: Definuje, kdy je pohybový senzor aktivní.
   V tomto případě je nutné nastavit parametr 8 na hodnotu 2, tedy aktivní pouze v noci:
  • Parametr 9: Definice hranice, kdy je noc a kdy den.
   Zde již musíte vypozorovat, kdy je pro čidlo noc a kdy den. V některých případech je noc při osvětlení pod 100 luxů a v jiných zase pod 20 luxů.

   POZNÁMKA: Pro testovací účely autor doporučuje ponechat 200 luxů nebo snížit na 100 luxů.
   POZOR! Může se lišit dle umístění pohybového senzoru.
  • Parametr 12: Definice, co se má poslat přidruženému zařízení.
   V tomto případě je žádoucí poslat pouze příkaz Zapnout, tedy v parametru 12 zvolit hodnotu 1.

 5. Nastavení parametrů uložte.
  • Po uložení v Z-Wave okně naleznete, že byl odeslán příkaz pro nastavení parametrů
 6.  Nyní pohybové čidlo probuďte nebo vyčkejte až se probudí samo
  • POZNÁMKA: Pohybové čidlo se probouzí samo pro obdržení konfigurace zhruba jednou za 1 hodinu a 7 minut (4000 sekund).
  • POZOR! Řídící jednotka musí obdržet zpětnou vazbu od pohybového čidla.
 7. Aktualizujte webovou stránku.
  Aktualizace webové stránky je nutná, aby se správně zobrazili všechny nově nastavené parametry.

Aktor

Aktor není třeba nastavovat. Vše vykoná řídicí jednotka nebo pohybové čidlo.


Nastavení přidružení

Více informací o přidružení naleznete v následujícím článku: Přidružení neboli Asociace.

 1. Přejděte do Pokročilého nastavení dle prvních třech kroků v Konfiguraci Pohybového čidla (výše).
 2. Zkrolujte níže na Přidružení a stiskněte tlačítko Nastavit přidružení.

 3. Klikněte na skupinu přidružení 2 a ve sloupci S zaškrtněte vámi žádané světlo.
  POZNÁMKA: Pokud používáte dvojitý spínací modul nebo RGBW aktor v režimu výstup/vstup, tak zaškrtněte vámi žádané světlo ve sloupci M. O více kanálových přidružení a sloupci S a M se dočtete opět v článku Přidružení neboli Asociace.
  POZNÁMKA: Autor použil pro test zásuvku, takže zaškrtne zařízení pojmenované světlo ve sloupci S.

 4. Nyní klikněte na tlačítko uložit.
  Po uložení se v okně Z-Wave zobrazí Routing Table Update.

 5. Trojstiskem B-tlačítka probuďte pohybové čidlo.
  • POZNÁMKA: Pohybové čidlo se probouzí samo pro obdržení konfigurace zhruba jednou za 1 hodinu a 7 minut (4000 sekund).
  • Po probuzení pohybové čidlo pošle zpětnou vazbu Hláška o přidružení skupiny X obdržena.

Test

 1. Vypněte světlo a zajistěte, že v místnosti je méně než 200 (nebo 100) luxů.
 2. Počkejte cca 15–20 sekund mimo místnost.
 3. Vejděte do místnosti, do zorného pole pohybového senzoru.
 4. Vyčkejte cca 1 sekundu pro rozsvícení světla.
  • Světlo by se mělo rozsvítit
 5. Vypněte světlo a zajistěte, že v místnosti je více než 200 (nebo 100) luxů.
 6. Počkejte cca 15 - 20 sekund mimo místnost.
 7. Vejděte do místnosti, do zorného pole pohybového senzoru.
 8. Vyčkejte cca 1 sekundu pro rozsvícení světla.
  • Světlo by se nemělo rozsvítit.