MDT

MDT podporuje automatické stínění přímo v žaluziových aktorech JAL a univerzálních spínacích aktorech AKU. Na základě data, času (poskytované jiným modulem z NTP nebo GPS) a geografické polohy umí počítat polohu slunce na obloze (azimut a elevaci) a podle toho řídit výšku rolet nebo orientaci lamel žaluzií, aby nedocházelo k oslňování přímým slunečním svitem, ale interiér byl nepřímo osvětlován rozptýleným světlem.

Automatické stínění může být aktivováno na základě informací z venkovního čidla osvitu (např. z meteostanice SCN-WS3HW.01, která zároveň obstará vytažení žaluzií do bezpečné polohy), venkovní teploty i nastavené požadované vnitřní teploty.

Pro podrobnosti je potřeba přečíst podrobné informace v technických příručkách k přislušné produktové řadě a případně další materiály.

Elsner

Elsner implementuje algoritmus automatického stínení do svých meteostanic. Výstupem je hodnota (%), kterou se řídí vytažení rolet nebo naklopení lamel. Umí pracovat i s větším počtem různě orientovaných fasád, s nadmořskou výškou oken, sklonem fasády, šířkou lamel.

Další odkazy