• V pohotovostním (standby) režimu: 0,5 W
  • V klidu, pokud není aktivován pohotovostní režim: zpravidla 50 W

Pohotovostní režim je aktivován funkcí Audio Sense (cca 3 minuty poté, co přestane hrát zdroj) nebo 9-30 V AC/DC Trigger Input.