Pro měření je potřeba:

  • Vodoměr (př. Bonega T/20 nebo jiný měřák, který umí generovat pulsy),
  • Řídicí jednotka Fibaro HC2
  • Univerzální binární senzor Fibaro, RMM (miniaturní reléový modul).

Schéma zapojení

  • 12V SS - zobrazeno jako červená čára

  • GND / Bezpotenciálový kontakt - zobrazeno jako černá čára

  • Vstup na RMM - oražová čára

  • FGBS 321 IN1 - žlutá čára

Popis zapojení

Napájení je přivedeno na přívod napájení (Vstup 1) na RMM a na (+) na Binárním senzoru. Výstup z vodoměru se přivede na Vstup RMM (Vstup 2) a GND z napájení spolu s GND z vodoměru se připojí na GND na RMM (Vstup 3). Výstup z RMM (Výstup 5 -> NO kontakt) je zapojen na IN1 v FGBS-321. COM (Výstup 4) je bezpotenciálový kontakt a ve schématu je použit jako GND.

Po přihlášení binárního senzoru v řídící jednotce bude na IN1 senzor nastaven jako pohybový senzor. Lze ho v tomto stavu nechat, ale v Pokročilém nastavení, konkrétně v parametru 3, se parametr upraví na NO vstup.

V panelu proměných vytvořte proměnou pulsy, do které bude scéna inkrementovat počet litrů, podle toho kolik je 1 puls litrů. Na Bonega TA-E/20, bylo zjištěno, že 1 puls = 0,5 litrů (dm³). Tedy ve scéně bude poté přičítat do proměné 0.5 na 1 puls.

Scéna v blocích

Popis fungování scény

Pokud bude pohybový senzor narušen (pro testování pojmenováno jako průtok-senzor) pak do proměné pulsy přičti 0.5.

Pro sledování hodnot bylo vytvořeno virtuální zařízení, kde byl přidán Label (Štítek) a poté v hlavní smyčce napsán krátký kód v programovacím jazyku LUA. tam je potřeba změnit ID a název prměné, pokud se liší. Virtuální zařízení v příloze.