Zejména receivery řady .4 je potřeba aktualizovat z USB disku (aktualizace přes síť nestáhne nejnovější verzi firmware).

Postup

  1. Zapněte receiver, zvolte vstup USB a vyčkejte, až proces inicializace (Now initializing...) doběhne do konce (30 – 45 sekund).
  2. Vložte USB disk s aktualizací firmware do portu USB na čelním panelu DTR-20.4/30.4.
  3. Na čelním panelu podržte stisknuté tlačítko pro volbu vstupu USB a zároveň stiskněte tlačítko On/Standby. Na displeji přístroje se zobrazí Update via USB? (Aktualizovat z USB?).
  4. Stiskněte tlačítko Enter na čelním panelu pro zahájení aktualizace.
  5. Po dokončení aktualizace zkontrolujte verzi firmware. Pokud není na poslední verzi, proveďte aktualizaci znovu (některé přístroje vyžadují opakovanou aktualizaci).

Pro kontrolu verze firmware stiskněte tlačítko Home na dálkovém ovladači. Zvolte možnost Firmware Update a stiskněte Enter. Aktuální verze firmware se zobrazí na displeji receiveru i na TV.


Návody a aktualizace firmware: