Adresa aktuálního snímku z kamery Merit Lilin je


http://<adresa kamery>/snap