V Z-Wave síti je zapotřebí mít:

  • Řídící jednotku Fibaro (HC2 / HCL).
  • Univerzální binární senzor (FGBS - 321).
  • Cokoliv co se dá zastřežit (magnetický senzor, pohybový senzor, ...).

Nastavení univerzálního binárního senzoru:

  • V binárním senzoru je doporučeno v nastavení alarmu zaškrtnout "Snímač není zahrnut v alarmovém systému", v angličtině: Sensor is excluded from alarm system.

Scéna pro zastřežení bez PINu:

Popis scény:

Pokud je univerzální senzor narušen na 5 sekund (přiveden 5 sekundový elektrický impuls) a nezastřežen, tak za 5 sekund (zde s časel lze hýbat dle libosti) se zastřeží všechny místnosti, kde jsou umístěna zařízení pro zastřežení., která se dají zastřežit.


Scéna pro odstřežení bez PINu

Popis scény:

Pokud je univerzální binární senzor narušen na 5 sekund (přiveden 5 sekundový elektrický impuls) a zastřežen, tak odstřeží všechny místnosti, kde jsou umístěna zařízení, která se dají odstřežit