--[[
%% autostart
%% properties
%% globals
--]]

local pocet_zarizeni = 300

function wakeupDeadNodes()
  fibaro:debug('Probuzení nečinných uzlů.')

  -- Check all devices
  for i = 1, pocet_zarizeni do
    local status = fibaro:getValue(i, 'dead');
    if status >= "1" then
      fibaro:debug(i..': nečinný');
      fibaro:wakeUpDeadDevice(i)
      fibaro:sleep(5000) --za 5 sekund nová kontrola uzlu i
      status = fibaro:getValue(i, 'dead');
      if status >= "1" then
        fibaro:debug(i..': Mrtvý uzel, nutná kontrola')
      else
        fibaro:debug(i..': Uzel probuzený')
      end
    end
  end

end

local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
  while true do
    fibaro:debug('Scene automatically called.')

    local currentDate = os.date("*t");

    -- Probouzen uzlů od Pondělí do Soboty od 10 hod do 11 hod
    if ((currentDate.wday >= 2 and currentDate.wday <= 7) and (currentDate.hour >= 10 and currentDate.hour <= 11 ))
    then
      fibaro:debug('Uzly automaticky probuzeny.')
      wakeupDeadNodes()
    end

    fibaro:sleep(30*60000); -- Znovu za 30 minut
  end
else

  local currentDate = os.date("*t");
  local startSource = fibaro:getSourceTrigger();
  if (startSource["type"] == "other")
  then
    wakeupDeadNodes()
  end

end