Pokud vám váš Nodon Wall switch po přihlášení do Z-Wave sítě hlásí not configured, viz obrázek níže, udělejte následující:

Obrázek 1 - Po přihlášení do Z-Wave sítě

!!! UPOZORNĚNÍ: Toto platí pro počáteční konfiguraci ve Fibaru pro HC2 i HCL.

  1. Přejděte do Master device. Ve Fibaru se zobrazuje jako obrázek papírové krabice, viz obrázek 1 a obrázek 2.
  2. Jděte do Advanced (Pokročilé).
  3. Skryjte master device, viz obrázky níže.

    Doporučení: Nastavte interval probuzení, aby jste prodloužili výdrž baterie. Například na 600 s, nebo-li 10 minut.

    Obrázek 2 - před konfigurací


    Obrázek 3 - nastavení intervalu probuzení a skrytí zařízení

  4. Nyní by sám nemělo ve Fibaru u Nodon Wall Switch zobrazovat not configured, viz obrázek níže.