Pokud nastavíte přidružení* (asociace) na Z-Wave sirénu, tak v základním nastavení záplavové čidlo zapne externí Z-Wave sirénu**. Ta se vypne, až když záplavové čidlo nebude detekovat zaplavení (vodu). 

Siréna může být i drátová***, jako spínač by byl byl vhodný Fibaro relé switch a přidružením (asociováním) by se relé switch propojil se záplavovým čidle.

Pokud je nutné vypnout sirénu dříve než skončí poplach, tak je nutné přidružit (asociovat) externí tlačítko k siréně, například tlačítko Nodon.

Lze nastavit automatické vypnutí alarmu**** na záplavovém čidle (parametr 75). Příklad viz obrázek níže.


Parametr 76, pokud je nastaven na hodnotu vyšší než 0, tak bude po daném čase opět spouštět poplach. Pokud chcete vypnout sirénu a aby se nespustila znovu, ujistěte se, že tento parametr je nastaven na 0.


Schéma bezdrátové komunikace:Schéma drátové komunikace:


* Poznámka: Přidružení (Asociace) se nastavuje na zařízení, které má ovládat vámi žádané zařízení. Příklad záplavové čidlo bude bude ovládat spínanou zásuvku.

** Info: Pro testování byla jako siréna použita Fibaro spínaná zásuvka.

*** Poznámka: Musí být na ní připojené Z-Wave zařízení pro spínání, například relé switch.

**** Upozornění: Vypne se alarm v záplavovém čidle, ale nevypne se externí siréna, ta se automaticky vypne, až nebude záplavové čidlo detekovat vodu, pokud jí někdo nevypne jiným způsobem.