• Z-wave Radio komunikační protokol o frekvenci 868 MHz(v Evropské unii) využívaný ke komunikaci mezi moduly
  • Modul - zařízení v síti z-wave (mimo centrální jednotku)
  • HC2, HCL - řídící jednotky Home Center 2, Home Center Lite
  • Controller — jedná se o Z-Wave zařízení schopné řídit sít. Kontrolérem jsou typicky brány, dálkové ovladače nebo bateriové nástěnné ovladače. 
  • Slave —  jedná se o Z-Wave zařízení, které není schopné řídit sít. Mohou to být snímače i dálkové ovladače.
  • Primary Controller — centrální řídicí orgranizér sítě. Může být pouze jeden primární kontrolér v síti Z-Wave.
  • Inclusion — je proces, který přidává nové Z-Wave zařízení do sítě.
  • Exclusion — je proces, který odstraňuje stávající Z-Wave devices ze sítě.
  • Association — je přidružení, které umožňuje vytvořit funkční vztah mezi řídicím a řízeným zařízením.
  • Wakeup Notification — je speciální bezdrátová zpráva Z-Wave zařízení, která informuje ostatní zařízení o jeho schopnosti komunikace.
  • Node Information Frame — je speciální bezdrátová zpráva Z-Wave zařízení, která informuje řídicí jednotku o schopnostech zařízení, o nastavení a jeho funkcích