•  zapojte microUSB anebo přidejte tužkové baterie
  • spusťte režim přidání na vašem Home Center
  • podržte ruku (dlaň se doporučuje) u spodní strany swipe
  • po zvukovém signálu pomalu posuňte ruku vzhůru


Pokud vám předchozí návod nefungoval existuje i alternativa:

1.) Odejměte přední štítek s obrázkem/fotografií

2.) jemně přitlačte na desku a potáhněte dolů, poté ji snadno odklopíte

3.) zapojte přímo do desky se senzory mikro USB konektor

4.) Spusťte režim přidání na vašem řídícím centru

5.) 3x rychle stiskněte tlačítko na zadní straně panelu Swipe (větší ze ě děr v krychličce na zadní straně detekčního plátu)