Uživatelská příručka pro aplikaci není k dispozici v tištěné podobě, protože je neustále aktualizována tak, aby odpovídala dalším funkcím průběžných aktualizací. Kdykoliv si můžete stáhnout nejnovější verzi uživatelské příručky z: www.doorbird.com/support

Dodatečné poznámky jako stručné příručky, instalační příručky pro zařízení a ještě mnohem více lze také stáhnout z: www.doorbird.com/support

z důvodu výstižnosti používáme pojmy "zařízení" v odkazu na naše "DoorBird dveřní video stanice" a "BirdGuard" a "mobilní zařízení" se odkazují na zařízení smartphone nebo tablet.

Obrazovka

Snažili jsme se o zjednodušení a zpřehlednění rozhraní aplikace. Pročež jsme se zbavili stovek konfigurovatelných nastavení a tlačítek a máme nastavitelné pouze nejdůležitější funkce tím jsme zintuitivnili celé ovládání. Podobně jako je tomu v případě běžných vstupních dveřních telefonů. Všechny naše výrobky jsou předem nakonfigurovány pro použití. Optimální nastavení pro video, síťové protokoly přenosu informací, komprese, šifrování, porty a ještě mnohem více. Také není nutné zadávat adresy IP nebo nastavení přesměrování portu atd., takto nejen usnadňujeme instalaci našich produktů, ale také jejich spolehlivost.

Ilustrační obrázky jsou založeny na tom jak je naše aplikace je zobrazena na iPhone běží Apple iOS. Může být menší rozdíly ve způsobu se objeví na iPad a Android smartphony a tablety. Nicméně, popisy a funkce jsou stejné napříč  platformami.

Aplikace s dveřní video stanice -  živý přenos

Tato obrazovka umožňuje hovořit s návštěvníky.



1) Způsob připojení
Znázorňuje, jak je Applikace je propojena s dveřní video stanicí.
Symbol domu označuje, že je aplikace je připojena k zařízení přímo prostřednictvím LAN.
Mrak (nebo také symbol Cloudového spojení) oznamuje, že je aplikace připojena k zařízení prostřednictvím našich vysoce zabezpečených řešení coud serverů a tedy prostřednictvím internetu.

2) Kvalita spojení
Tyto pruhy ukazují sílu připojení v celé síti mezi aplikací a zařízením. Ukazatel kvality spojení současně indikuje datovou propustnost a latency přenesených dat paketů.

3) Živý obraz
Rozlišení, komprese a počet snímků za sekundu závisí na kvalitě připojení, do stejné míry jako na způsobu připojení.

4) Tlačítka pro odemknutí dveří
Klepnutím na toto tlačítko otevřete dveře. Budete ovšem muset nejdříve zajistit připojení otvírače dveří do zařízení.

5) Tlačítko Infračerveného přísvitu
Aktivací tohoto tlačítka se aktivujete Infračervený diodový LED kroužek. Jakmile je kroužek aktivován, zařízení se přepne do nočního režimu sledování a bude snímat pouze infračervené světlo pročež bude obraz v umělých, většinou načervenalých barvách. Světlo se automaticky po krátké době vypne.

6) Odpovídání a zavěšování
Toto tlačítko spustí nebo ukončí hlasovou komunikaci. Bohužel je dobře známý fakt že hlasová komunikace v Androidu je někdy nekvalitní kvůli nedostatečné koordinace mezi operačním systémem Androidu ovladači, mikrofony a reproduktory na specifických smartphonech a tabletech. Některé aplikace pro Android smartphony a tablety mají dobře vyváženou kvalitu hlasu, ale ostatní ne. Všechny aplikace pro Android se potýkají se s tímto problémem. Všeobecné informace: Ujistěte se, že jste aktivovali v automatickém režimu (DoorBird Aplikace -> Nastavení -> v automatickém režimu), pokud nemáte mobilní zařízení blízko ucha.

7) stav připojení

Zelená tečka označuje, že nasazení je shopné se připojit k dveřní video stanici, buď přes LAN nebo přes internet. Červená tečka označuje, že se Aplikace nemůže připojit k zařízení. Někdy může trvat několik sekund, než se aktuální stav zobrazí na obrazovce.

8) Seznam zařízení
Do aplikace můžete přidat neomezený počet kompatibilních zařízení. Pokud byla například nedávno vyvolána událost , protože někdo zazvonil na dveřní video stanici, tak se to zobrazí vedle popisu zařízení na pravé straně.

Aplikace s dveřní video stanicí - Historie
Na této obrazovce můžete procházet svou návštěvní knihu (historii návštěv). Až 20 návštěvníků se dá uložit v historii dveřní video stanice, přichodem 21. návštěvníka se přepíše návštěvník prvý. Snímek se uloží v historii návštěvníků ihned po té co zmíněný návštěvník stiskne zvonek u dveří. Snímky nelze odstranit ručně z důvodů integrity a zabezpečení dat. V případě nutnosti souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů lze tuto funkci (ukládání návštěvníků) plně deaktivovat v nastavení administrátora

.

1) ovládací prvky navigace (vlevo a pravo)

Klepněte na jeden ze dvou ovládacích prvků pro přepínání mezi událostmi v historii návštěvníků. Alternativně můžete použít swipe gesta pro přechod na další nahrávky.

2) datum a čas
Ukazuje datum události s časovým označením. V případě, že jsou tyto údaje nesprávné , Prosím pečlivě zkontrolujte podrobnosti a dostupnost serveru NTP, jenž lze nastavit v ovládání administrátora.

3) návštěvník historie obrazů
Pokud stisknete a podržíte prstem přes obraz v historii návštěvníků na dlouhou dobu budete moci uložit snímek do mobilního zařízení a také obrázek prostřednictvím e-mailu.


Nastavení aplikace
můžete spravovat všechna příslušná nastavení z této obrazovky.

1) Zařízení - Přidat
Stisknutím tohoto tlačítka lze přidat zařízení do aplikace

2) Zařízení - Uprav

Upraví zařízení, které jste již přidali k nasazení

3) Režim bez dotyku

Aktivujte tuto možnost pro zapnutí či vypnutí Bezdotykového režimu aplikace. Bezdotykový režim je užitečný, pokud chcete mít možnost vidět vašeho návštěvníka a zároveň s ním budete hovořit.

4)Administrace (správa)
Přístup k administrativní sekci pro vaše zařízení.

5) Nastavení WiFi
Úuprava nastavení WiFi zařízení.

6) Návod

Tato možnost stáhne njenovější uživatelskou příručku pro zařízení z internetu.

7) Informace
Zobrazí obecné informace o aplikaci.

Přidat zařízení
Z této obrazovky můžete spravovat všechna příslušná nastavení pro přidání zařízení . Pro použití funkce tohoto zařízení musí být DoorBird buď online nebo na stejné síti (LAN) jako vaše mobilní zařízení.


1) Uložení
Klepnutím na toto tlačítko uložíte nastavení.

2) Uživatel
Zadejte uživatelské jméno.

3) QR kód skener
Pokud máte QR kód k dispozici (viz také přiložený dokument "Digita passport") můžete nastavit tímto způsobem uživatelské jméno, heslo.Užitím této metody se vyhnete vypisování hesla a uživatelského jména ručně.

4) Heslo
Zde budete muset zadat heslo vašeho zařízení.

5) Zařízení (Komentář)
Můžete zadat libovolný textový popis pro vaše zařízení. Jednoduše zadejte sami, například "lobby" nebo "zahradní brána". Nicméně přehlásky a speciální znaky nemohou být součástí a to z důvodu kompatibility.

6) Zařízení reproduktoru
Pomocí posuvníku můžete ovládat jak silně váš hlas bude zařízení přehrávat. Výchozí nastavení je 50%. Standardní hodnota je 50 % což se hodí pro téměř jakoukoli instalaci. Změna této hodnoty může rychle vést k nadměrné modulaci a / nebo nesrozumitelné řeči.

7) Bezpečnost - potvrzení akce
Aktivujte tuto možnost, aby každé akce na "živé" obrazovce má být potvrzena dalším klepnutím na obrazovku. Tato funkce pomáhá zabránit náhodnému stisknutí tlačítek, která by mohla vést k takovým věcem jako neúmyslné otevření dveří atd.

Úpravy
Zde můžete spravovat všechna příslušná nastavení vašeho zařízení v aplikaci a přizpůsobit je vašemu osobnímu vkusu. Tyto možnosti nastavení jsou složitější než ty, které jsou při přidání nového zařízení.
Pro použití funkce tohoto zařízení musí být DoorBird buď online nebo na stejné síti (LAN) jako vaše mobilní zařízení.


1) Uložení
Ukládá změněná nastavení

2) Push oznámení - zvoní zvonek u dveří
Aktivujte tuto možnost pro přijíjem oznámení o aktivaci zvonku.

Ujistěte se, že jste povolili Aplikaci používat push-oznámení (zkontrolujte globální nastavení v operačním systému nebo oznamovacího centra).

3) Push oznámení - Zvuk (zvoní zvonek u dveří)
Zde si můžete vybrat zvuk, který bude přehráván Aplikací v reakci na aktivaci zvonek u dveří.

4) Push Oznámení - pohyb
Aktivujte tuto možnost pokud si přejete přijímat oznámení při detekci pohybu.V administrativních nastaveních Aplikace a zkontrolujte, zda je detektor pohybu na zařízení aktivován. Ujistěte se, že push-oznámení jsou aktivována pro aplikaci (v globálních nastavení v operačním systému nebo oznámení centra).

5) Push oznámení - Zvuk (pohybu)
Vyberte si zvuk, který by měl být přehráván aplikací při detekování pohybu zařízením.

6) Odstranit
Klepnutím na toto tlačítko odeberete toto zařízení z Aplikace.

Administrátor Login

Zde se nacházejí veškerá nastavení, jenž se vztahují na všechny uživatele stejně tak pro uživatele na zařízení.  Pro použití funkce tohoto zařízení musí být DoorBird buď online nebo na stejné síti (LAN) jako vaše mobilní zařízení.




1) Vyhledávání
Tlačítko pro vyhledání všech zařízení v místní síti (LAN), které jsou spojeny s mobilním zařízením. Zařízení jsou detekovány prostřednictvím technologie Bonjour. Tato funkce je užitečná pro účely podpory, ale není nutná pro běžné použití nasazení

2) Jméno správce
Zadejte uživatelské jméno správce zařízení.

3) QR kód skener
Pokud máte QR kód k dispozici (viz také "Digitální pas") můžete nastavit tyto informace automaticky (uživatelské jméno  a heslo správce) přečtením zmíněného Digital Pass.

4) heslo

Zadejte heslo správce pro vaše zařízení.

5) Dále
Klepnutím na toto tlačítko k přechodu do administrátorského nastavení.


Správa



1) Uložení
Uložíte nastavení.

2) Uživatel
Zobrazí se seznam všech uživatelů registrovaných na zařízení. "….0000" je uživatel správce uživatelské jméno vašeho zařízení. Uživatelská jména můžete použít k přidání zařízení do aplikace začít s "….0001.
Upravit uživatelský účet lze poklepnutím na něj.

3) Uživatel - Přidat
Přidá uživatele na zařízení. Můžete přidat libovolný počet uživatelů kolik budete potřebovat, tj. pro vaši rodinu a spolupracovníky. Můžete také vymazat uživatele kdykoliv, tj. pokud spolupracovníkovi končí funkční období  v zaměstnání a již nemá přístup.

4) Zásady ochrany osobních údajů - historie návštěvníků
Deaktivováním této možnosti vypnete ukládání historie návštěvníků. Jakmile tuto změnu uložíte tak se nebudouukládat fotografie návštěvnků ve vaší návštěvní historii. Pokud bude služba znovu aktivována pak nepůjde zobrazit předchozí návštěvníky z doby před její deaktivací v rámci ochrany osobních údajů. Veškerými změnami provedenými na historii návštěvníků lze ovlivnit pouze budoucí události.

5) Snímač pohybu - aktivace
Zpněte tuto možnost pro aktivaci detektoru pohybu na zařízení. Pokud byl detektor pohybu deaktivován, například v důsledku místních zákonů na ochranu osobních údajů, žádný z uživatelů zařízení nebude moci být přijmat push-oznámení při detekování pohybu.

6) Protokol NTP Serveru

Zadejte podrobnosti o NTP-Serveru (server času), jenž zařízení používá k synchronizaci času. Výchozí server je: "ptbtime1.ptb.de".

7) vlastníkova e-mailová adresa
Zadejte e-mailovou adresu vlastníka zařízení. S pomocí této e-mailové adresy je možné obnovit zařízení na tovární nastavení v případě, že ztratíte "administratorské uživatelské jméno" a "heslo správce". Aby šlo tento e-mail odeslat musí te mít již nastavení již nakonfigurováno.


Správa - Úprava uživatele




1) Uložit
Uloží aktuální nastavení

2) Uživatel

Zobrazí uživatelské jméno. Vzhledem k tomu že si velmi zakládáme na bezpečnosti tak nelze uživatelské účtu upravovat ručně. Jsou generovány zařízením automaticky.

3)Heslo

Zobrazuje heslo

4) Změň (heslo)
zmáčkuntím tohoto tlačítka vygenerujete heslo nové

5) Jméno (komentář)
Uživatelský účet lze pojmenovat dle libosti, nicméně ve jménu kompatibility nelze používat diakritiku a speciální znaky.

6) Povolení - Video pouze v případě mluveného slova
Zapněte tuto možnost pokud si přejete zabbránit přenosu videa mimo dobu kdy někdo zazvonil.

7) zaslat na e-mail

zmáčknutím tohoto tlačítka odešlete všechny výše uvedené informace na e-mail.

8) Smazat
Zmáčknutím tohoto tlačítka se smaže aktuálně zvolený profil s vyjímkou 0000 jenž je administrátor pročež jej nelze smazat.

Ochrana osobních údajů a zabezpečení údajů
1. Pro zajištění maximální bezpečnosti, zařízení používá stejnou šifrovací technologii jako jsou použity v online bankovnictví. Pro vaši bezpečnost bez přesměrování portu nebo DynDNS nastaven na usedeither.

2. Datové centrum pro vzdálený přístup přes Internet prostřednictvím applikace je umístěn v EU a je provozováno v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními normami.

3. Dveřní video stanice: v mnoha zemích video a hlasového signálu může přenášet pouze po té co návštěvník zazvoní na zvonek (tato funkce je k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů a lze ji konfigurovat v applikaci).

4. Prosím instalujte takovým způsobem, aby byl detekční rozsah kamery zařízení výhradně na bezprostřední vstup do vašich vlastních dveří.

5. Zařízení se dodává s integrovanou návštěvní historií. Můžete aktivovat a deaktivovat funkce podle potřeby (tato funkce je k dispozici v prohlášení o ochraně osobních údajů). Pokud je tato funkce aktivována, až 20 návštěvníků je archivováno přímo v zařízení samotném,včetně obrazu, data a času. Používejte této funkce v souladu s příslušnými zákony a směrnicemi pro konkrétní zemi v místě instalace (oznamovací povinnost/archivaci).

6. V případě potřeby informujte návštěvníky, že zařízení bylo instalováno ve vhodném místě a ve vhodné formě.

7. V případě potřeby informuje návštěvníky, snímač pohybu instalujte na vhodném místě a ve vhodné formě. Snímač pohybu může být v případě potřeby vypnut applikací.

8. Dodržujte všechny příslušné místní zákony týkající se používání sledovacích zařízení a bezpečnostního sledování platných v místě instalace.

 

Dokument přeložen z originálního anglického textu publikovaném na www.doorbird.com a je dělán se souhlasem a vědomím zástupce majitele:


Bird Home Automation GmbH
Joachimsthaler Str. 12
10719 Berlin
Německo


e-mail: hello@doorbird.com