Kompatibilní řídící jednotky: Home Center 2 (HC2)

Co je zapotřebí:
  • HC2 4.x
  • Již vytvořené zóny v panelu vytápění


Toto virtuální zařízení umožňuje z mobilních aplikací vypínat a zapínat režim dovolená (prázdniny) nakonfigurovaný v panelu topení (Heating Panel), což je normálně možné pouze z webového rozhraní.

Doplněk je kompatibilní pouze s HC2 4.x.

Na začátku kódu je nutné vyplnit seznam zón, kterých se tlačítka týkají:

local id_sections = {27, 28, 29}

Číslo zóny (panelu) získáte z adresního řádku ve webovém prohlížeči, když požadovaný panel zvolíte.

Příklad ID: http://10.0.0.10/fibaro/en/panels/temperature.html?id=4