Existují tři způsoby, jak přiřadit řídicí jednotce adresu IP:

 • DHCP (Dynamic Host Configuration Protocoll) – výchozí natavení, adresa bude přiřazena automaticky
 • Nastavením statické adresy IP
 • Vynucením tovární statické IP adresy

Způsoby nastavení adresy IP Home Centra:

Pro změnu způsobu přiřazování IP adresy otevřete nastavení LAN (místní síť) ve vašem Home Centru:

1. Zvolte konfiguraci v horním menu

2. Vyberte nastavení Místní Sítě LAN

DHCP

Výchozí chování Home Centra je, že po zapojení do elektřiny a sítě si jednotka vyžádá adresu přes DHCP. Tento režim lze také zvolit změnou typu spojení v příslušném okénku na DHCP.

 

Takto nastavená řídící jednotka pošle požadavek na DHCP server (obvykle router) pro přiřazení IP adresy, jenž bude jednotka používat. DHCP server si projde seznam dostupných IP adres, jednu vybere a Home Centru ji přiřadí. Adresa pak bude patřit Home centru po předem určenou dobu, po níž bude muset Home centrum požádat o obnovení. (systém je srovnatelný s půjčením si knihy z knihovny).

DHCP server může obnovit stejnou adresu nebo přiřadit jinou adresu ze seznamu. Adresa Home Centra je tedy proměnná a může se kdykoliv změnit. Na druhou stranu je také pružná a bude fungovat na jakékoliv síti, do níž je zapojena.

Pro Zjištění aktuální adresy vašeho Home Centra použijte Fibaro Finder (zdarma ke stažení na http://www.fibaro.com/en/support pro Windows a Mac)

Statická IP adresa

Pokud potřebujete, aby měla vaše řídící jednotka určitou IP adresu, anebo nemáte-li DHCP server na vnitřní síti, budete muset nastavit statickou IP adresu.

Pro nastavení tohoto režimu, změňte druh připojení na stránce nastavení místní sítě na „Statickou IP“ a vyplňte Adresu, Masku podsítě, Bránu a DNS.

V režimu statické IP adresy se nebude Home Centre dotazovat DHCP serveru o adresu, použije adresu ( a jiné detaily ) jenž jste určil. Musíte být opatrný abyste omylem nenastavil adresu na takovou kterou má DHCP server ve svém seznamu. Jinak by se mohlo stát že ji server přiřadí jinému zařízení a jednotka bude mít adresovací konflikty. Které adresy jsou a které nejsou součástí seznamu DHCP serveru budete muset konzultovat nastavení DHCP serveru. Nastavení Podsítě, Brány a DNS jsou všeobecně stejné jakožto ta jenž vám přidělí DHCP server, nemělo by být nutné je měnit.

 

Po změně nastavení bude nutné restart domácího centra. Po tomto restartu bude možné se připojit na novou Statickou adresu .

Pokud bude třeba přesunout tuto jednotku pod jiný router tak se ujistěte, že změníte nastavení typ připojení zpět na DHCP aby bylo možné se připojit na nové síti. Anebo představíte IP adresu tak aby nebyla v konfliktu s žádnou jinou adresou v nové síti.

Pokud kdykoliv zapomenete adresu jenž jste určil tak můžete použít Fibaro Finder.

 

Vynucená statická IP adresa

Je možné IP adresu změnit na tovární statickou IP adresu. Tento režim se používá pokud nemáte router a vaše Home Centrum je v DHCP režimu a nebo má statickou IP adresu na níž si nemůžete vzpomenout a chcete se připojit kabelem přímo k počítači.

Pro vstup do tohoto režimu stiskněte a držte tlačítko učení (+ na zadní straně vaší řídící jednotky) po dobu 10 vteřin.

V tomto režimu je IP adresa nastavena na 192.168.81.1

 

Připojování se k tovární IP adrese

Pokud jste drželi tlačítko učení po dobu 10 vteřin, nebo pokud Fibaro Finder ukazuje adresu 192.168.81.1 , pak musíte nastavit váš počítač tak aby bylo možné se připojit k Home Centru.

Změna nastavení na PC (Windows):

 1. Pravým tlačítkem klikněte na nastavení sítě (ikonka monitoru) vlevo od hodin
 2. Vyberte „Otevřít centrum síťových připojení a sdílení“
 3. Klikněte na modře zvýrazněné připojení
 4. Zvolte vlastnosti (povolte úpravu heslem správce)
 5. Najděte „protokol IP verze 4 (TCP/IPv4)
 6. Vlastnosti
 7. Změňte nastavení z „Získat adresu ze serveru DHCP automaticky“ na „Použít následující IP adresu:“
 8. Před nastavením následujících dat si zapište vaše stávající nastavení!
 9. IP adresa  „192.168.81.5“
 10. Maska podsítě  „255.255.255.0“
 11. Výchozí brána  „192.168.81.1“
 12. Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „OK“
 13. Zavřete okno
 14. Zatímco se nastavení zpracovávají tak mohou vzniknout prodlevy.

Změna nastavení sítě na macOS (OS X)

 1. Otevřete Preference systému
 2. Zvolte Síť
 3. Zvolte pokročilé
 4. Zvolte TCP/IP
 5. Před nastavením následujících dat si zapište vaše stávající nastavení!
 6. V položce „nastavení IPv4“ zvolte ruční
 7. IPv4 nastavte adresu na 192.168.81.5
 8. V routovací položce nastavte 192.168.81.1
 9. Potvrďte „OK“
 10. Zvolte použít


Jakmile si změníte nastavení počítačové sítě, budete schopen se připojit k vašemu home centru přes adresu IP 192.168.81.1, již zadáte v okně prohlížeče.

 

Poté budete muset změnit nastavení sítě zpět na DHCP a nebo dát Home centru adresu IP z rozsahu vaší sítě.

 1. Připojte se k domácímu centru napsáním adresy 192.168.81.1 do adresového řádku prohlížeče
 2. Přihlaste se k domácímu centru
 3. Zvolte možnost nastavení mezi ikonami v horní části obrazovky
 4. Zvolte nastavení místní sítě Lan v menu nalevo
 5. Zvolte DHCP z typu připojení
 6. Nastavení uložte stiskem diskety na pravé straně obrazovky


Nastavení se změní a již nebude možné se připojit k Home centru IP adresou 192.168.81.1

Nyní musíte nastavit síť zpět do předchozích hodnot. Následujte stejné pokyny, jenž jste použili při nastavování statické IP adresy na 192.168.81.5, ale upravte data tak aby odpovídala těm zapsaným.

 

Nyní by jste měl být schopen použít fibaro finder k nalezení a připojení se k vašemu Home Centru.