Příklad scény:

Přes týden v 6:00:

Otevři žaluzie,

Nastav světla v ložnici na 50%

Vypni světla na zahradě.
5:45

ložnice:

světla Vypnuta, (Big Lamp,)

Žaluzie uzavřeny. (Roller 1)


Obývací pokoj:

světla vypnuta, (Big Lamp, relay Switch 3)

žaluzie zavřeny (Roller 2)


Zahrada:

světla zapnuta (LampOut 1, LampOut 2)


Zobrazení přidání nové scény v HC2                                                                                                                                        zobrazení přidání nové scény v HCL

Pro přidání nové scény je nutné si vybrat jaký druh scény si přejete přidat. ve srovnávacím obrázku výše vidíte porovnání HC2 (vlevo) a HCL (vpravo).
Magické scény jsou jednoduché rozhraní dovolují nastavení jednoho spouštěče a jednoho spouštěného zařízení.
Blokové scény dovolují zvolit libovolný počet spouštěčů (musí být splněny všechny nebo jen některé podmínky dle nastavení) i spouštěných.
V Lua vás téměř nic neomezuje.

Tento článek se ovšem soustředí na Blokové scény tedy bylo by dobré se obeznámit s rozhraním:

po vytvoření nové scény se zobrazí předcházející obrazovka.
Spouštěcí zařízení lze přidat přes černé "+" v bílém kruhu kde si vyberete počasí, proměnné, časovače, zařízení, GPS. Zařízení lze vybírat podle umístění, popřípadě můžete použít seznam vícero zařízení pro přehlednější výběr a výběr většího počtu zařízení najednou.


Například se budeme věnovat časovači:


Nastavili jsme od pondělí do pátku (nutné zaškrtnout každý den samostatně) v přesný čas a samozřejmě čas. Je také nutné zvolit co má tento časovač spouštět tedy dle návodu výše si zvolíme skupinu zařízení a přidáme žaluziové moduly v různých částech domu.


Logika rozložení při přidávání zařízení: Neprve si zvolíme typ (proměnnou, virtuální zařízení, upozornění atp.), pak si u zařízení zvolíme v jaké části domu se nachází, následně v jaké místnosti a pak samotné zařízení.


V zeleném rámečku za skupinou zařízení zvolíme co se má stát, v červeném rámečku za akcí je zpoždění této akce. například o 30 vteřin.


Pořád jsme ještě neskončili, ještě jsme nerozsvítili světla v ložnici!

Nicméně postup už byste měli znát:

Přidáte "A", zvolíte zařízení, nastavíte stav a pokud je nutné tak i opoždění. a scénu uložíte disketou v menu na pravé straně obrazovky.


Variacemi na tento postup můžete ovládat prakticky celou domácnost.