Přidružení zařizuje komunikaci mezi prvky, kdy není nutná řídící jednotka. Některé prvky se dokáží chovat jako centrální jednotka. Jsou jimi například klíčenky nebo nástěné ovladače typu Nodon Octan. Tehdy je pro každé tlačítko využita asociace, kdy se nastaví pomocí určité sekvence stisku tlačítek.

Výhoda přidružení je, pokud se něco stane s řídící jednotkou, tak například na akci magnetického čidla se rozsvítí světlo v dané místnosti. Na danou akci je možné mít reakci od více prvků. Například na pohyb se může zapnout více světel.

POZNÁMKA: Záleží na výrobci a kolik určitá skupina přidružení může pojmout prvků.

Nevýhodou však je, že nelze použít koncept retranslace v mesh síti, protože je nutná přímá rádiová viditelnost.


 

UPOZORNĚNÍ!! Po nastavení přidružení a uložení nastavení na bateriovém zařízení je nutné zařízení nejprve probudit než bude posílat příkazy přes přidružení. Poté je třeba aktualizovat stránku (platí pro Fibaro HC2/HCL).Důležité pojmy:

  • Lifeline: Jedná se o skupinu přidružení, kdy v této skupině je nastaveno již jedno zařízení a tím je řídící jednotka. Tuto skupinu má každé Z-Wave zařízení. Tato skupina přidružení posílá stavy o zařízení do řídící jednotky.
     UPOZORNĚNÍ: Pokud budete mazat přidružení, tak Lifeline nemazat.
    ? POZNÁMKA: U Z-Wave Plus zařízení se jedná o skupinu 1. U Z-Wave zařízení (před Z-Wave Plus) se jedná o poslední skupinu
  • Multi-channel: Zařízení je tzv. multi kanálové, tedy při nastavení přidružení lze aktivovat pouze část zařízení. Například lze aktivovat jen jedno relé ze dvou u zařízení Fibaro Switch 2 (FGS-223). Ve Fibaru v nastavení přidružení je to jako sloupec M, viz obrázek níže (červeně ohraničeno).
  • Single-channel: Aktivuje secelé zařízení. například obě relé na zařízení Fibaro Switch 2 (FGS-223). Ve Fibaru v nastavení přidružení je to jako sloupec S, viz obrázek níže (zeleně ohraničeno).

JWigfWA7gTIeKFIn4fd6mlMvdp0K8obVwA.jpg


Poznámky:
  • POZNÁMKA: Pokud v HC2/HCL nemá zařízení možnost nastavení přidružení, tak stále používá Lifeline, jen Lifeline nelze vypnout jelikož zařízení samotné nepodporuje Z-Wave třídu Associations. Příkladem je hlavice od Danfossu (DAN-LC13).
  • POZNÁMKA: Při nastavení přidružení si prosím projděte návod od výrobce, kde je jasně uvedeno, která skupina přidružení se má použít.