O Denon Heos

Jedná se o bezdrátový multi-room systém vyvinutý firmou DENON. Umožňuje poslech jiné hudby v každé místnosti hudby, nebo ozvučit celý dům stejnou hudbou.


O doplňku

Doplněk má následující funkce: Pozastavit, Přehrát, Další, Předchozí. Doplněk zobrazí i obrázek alba.

Doplněk pro přehrávač Denon Heos lze ovládat z webového rozhraní, mobilního telefonu a tabletu. Lze jej i přidat do Lua scén (nutná HC2).


Co je zapotřebí

 • Denon Heos - Na test byl použit Denon Heos 1
 • HC2/HCL


Před Integrací do systému Fibaro

Připojte se k Denon Heos přes mobilní aplikace a nakonfigurujte jej. Viz online manuál.


Postup integrace

 1. Stáhněte Doplněk Denon Heos.
  1. Přejděte do doplňků a klikněte na K dispozici
  2. V Sekci Multimedia nalezněte doplněk Heos Denon. Lze ho i vyhledat přes vyhledávací okno.
  3. Klikněte na Nainstalovat. Tím se doplněk stáhne.
 2. Nainstalujte doplněk.
  1. Klikněte na tlačítko Zdarma.
  2. klikněte na tlačítko Přidat.
 3. Poté by se měl doplněk automaticky synchronizovat se všemi přehrávači v síti. Doplněk vytvoří další zařízení, která slouží pro ovládání jednotlivých přehráváčů. Viz obrázek níže
  Heos system jako Master zařízení vlevo a přehrávač vpravo


Zobrazení v mobilní aplikaci

  


Řešení problémů

 1. Denon Heos se nesynchronizoval.

  1. Na zařízení Denon heos prosím klikněte na tlačítko Connect. Na obrázku níže v červeném kroužku.
  2. Ve Fibaru přejděte do nastavení hlavního zařízení Denonu, v obrázku níže nazváno Denon Heos, a klikněte na pokročilé a na tlačítko Synchronize.


 2. Denon Heos není na síti.

  1. V případě LAN kabelu se ujistěte, zda je správně zasunutý a není nikde zlomený.
  2. V případě Wi-Fi se ujistěte, že přehrávač je připojen ke správné síti a lze se na něj připojit z originální aplikace Heos.
  3. Zkuste jej vyhledat pomocí tzv. IP skeneru. Například pomocí Advanced IP Scanneru.