Zipato RFID klávesnice kombinuje RFID a Z-Wave technologii. Nabízí různé možnosti použití. Například při odchodu z domácnosti stisknete tlačítko "Away" a přidržíte RFID klíč před klávesnicí. Takto můžete vypnout všechna světla či zabezpečit domácnost alarmem.


Tento postup přidání kódů je stejný pro veškeré zařízení používající klávesnici. Příkladem je již zmíněna klávesnice od Zipata, ale stejným způsobem lze přidat kódy do zámků od Yale, Vision nebo do klávesnic BeNext, apod.


Přidání klávesnice do Z-Wave sítě.

 1. Odmontujte zadní kryt a vložte do zařízení přibalené baterie.
 2. Zapněte na HCL režim učení (inkluze).
  • Pokud je zařízení již přidáno do nějaké Z-Wave sítě, prosím zapněte odebrat zařízení (excluze). Pokračujte krokem 3 a poté se vraťte ke kroku 2.
 3. Klikněte na tlačítko na zadní části klávesnice
 4. Pro binární switch prosím vyberte ovládané zařízení jako "ostatní zařízení".
 5. Zamontujte zpět zadní kryt.

Čtení RFID a PIN kódu

 1. Přejděte do horní části webového rozhraní ke stavovému řádku.
 2. Zmáčkněte Home nebo Away na klávesnici a zadejte vámi žádaný PIN nebo přiložte RFID přívěšek.
 3. Ve stavovém řádku by se měla objevit informace o použití neregistrovaného kódu. Kód má zhruba tento formát: [143,40,31,11,1,32,2,128,0,0].
  Poznámka: Doporučujeme kód uložit do textového editoru pro pozdější práci.
 4. Opakujte od bodu 2, pokud potřebujete více kódů.

Přidání PIN kódu

 1. Přejděte do nastavení Zipato klávesnice.
 2. Skrolujte níže až se objeví Synchronizace.
 3. Klikněte na tlačítko Začít synchronizovat.
 4. Stiskněte tlačítko Home nebo Away na klávesnici a vyťukejte PIN nebo přibližte RFID přívěšek.
  ⚠ Upozornění: Synchronizace může trvat i několik minut. Záleží na vzdálenosti od řídíí jednotky.
 5. Po synchronizaci se objeví 2 textová pole. 
  1. textové pole je pole pro 4 místný PIN kód.
   ⚠ Upozornění: Zipato klávesnice umí jen kódy, kde největší číslo je 4.
  2. textové pole je pro pojmenování kódu.
 6. Nyní stiskněte tlačítko Přidat.


Přidání RFID kódu

 1. Pokud jste nepřidávali PIN kód, tak prosím pokračujte dle bodu 1 a 2 v Přidání PIN kódu.
 2. Otevřete nový panel prohlížeče a přejděte do aktivní REST dokumentace Fibara přes http://<IP_HC>/docs.
  Příklad: 192.168.81.1/docs
 3. Přejděte do Devices ->
 4. Nyní do textových polí musíte zadat náležité údaje:
  • deviceID: Jedná se o ID zařízení.
   Lze jej nalézt v nastavení zařízení. V obrázku níže je deviceID 1679.
  • actionName: jedná se o název akce, zadejte setUserCodeDec.
  • Do body zadejte {"args": [<userID>,"<RFID kód>"]}
   Příklad: {"args": [2,"143,216,207,84,42,0,1,4,0,0"]}
 5. Nyní stiskněte tlačítko TRY IT!
 6. Pokud se zobrazil kód 200 nebo 202, tak se kód přidal a pro funkčnost je potřeba počkat pár minut než se dostane až do RFID klávesnice.