Scény

Scény se používají tam, kde již Přidužení nejsou dostačující. Jde například o složitější podmínkování, časové scény nebo akce vyžadující stisk tlačítka virtuálního zařízení. Ve Fibaru se scény dělí na Magické, Blokové a Lua scény. 

Poznámka: U časových scén se vždy automaticky zaškrtne spustit při zapnutí HC2. Je to z důvodu počítání času, proto scéna musí být stále aktivní.


Scéna použita ve školení naleznete jako případ užití v článku Osvětlení – Noční světlo.

Magické scény

Jsou jednoduché a vyklikávací. Jsou však omezeny pouze na jednu podmínku a jednu reakci na podmínku. Viz článek Příklad magické scény rolety (markýza).

Blokové scény

Složitější než magické scény. Lze pracovat s více podmínkami a mít více akcí. Blokové scény neumí tzv. jinak (else). Lze dělat pouze scény typu: pokud něco a/nebo něco jiného a/nebo .... pak akce 1, akce 2, ..., akce x.


 • Podmínka: Co se musí splnit
 • Vazební blok: spojení více podmínek a podmínky a Akce
 • Akce: to co se má stát

Lua scény

Nejsložitější typy scén ve v systému Fibaru. Je nutná alespoň základní znalost programovacího jazyku Lua. Příklady a úvod do programovacího jazyku Lua naleznete ve složce Programování v Lua pro HC2.


Přidání scény

Jako příklad poslouží bloková scéna.

 1. Přejděte do záložky Scény.
 2. Klikněte na Přidat scénu.
 3. U Přidat scénu s použitím grafických bloků klikněte na Vytvořit.
 4. Přejděte do Základní a zvolte jméno scény, místnost.
 5. Scénu uložte.
 6. Nyní lze v záložce Pokročilé vytvářet podmínky, které budou scénu zapínat a akce, které scéna bude vykonávat.


Příklady scén

Scéna Zhasnout vybraná světla

Vytvořte podmínku, pokud bude v Pracovní dny 20 hodin, tak zhasni vybraná světla.

Zařízení použité v ukázkové scéně:

 • Fibaro řídící jednotka
 • RGBW modul, Stmívač, Fibaro zásuvka

Scéna:


Scéna Vypnout celou místnost

Vytvořte podmínku, pokud bude v Pracovní dny 20 hodin, tak zhasni celou místnost. Lze použít i jako odchodovou scénu, jen s podmínkou, že bude stisknutý Button.


Zařízení použité v ukázkové scéně:

 • Fibaro řídící jednotka
 • Z-Wave aktor (zásuvka, stmívač, žaluziový modul, ...)

Scéna:


Scéna Zatáhnout lamely, když úroveň osvětlení stoupne nad nežádoucí úroveň

Vytvořte podmínku, pokud bude úroveň osvětlení nad 500 Luxů, tak zavři žaluzii a nastav lamely na 50%.


Zařízení použité v ukázkové scéně:

 1. Řídící jednotka Fibaro
 2. Pohybový senzor
 3. Žaluziový aktor

Scéna:Scény v jazyce Lua

Programování v lua pro HC2

Užitečné scény