Uživatelé

Ve Fibaru je vždy minimálně jeden uživatel. Tím uživatelem je superuživatel (dále admin), který jako přihlašovací jméno používá email s výjimkou prvního spuštění, kdy je uživatelské jméno admin (viz 1. úkol). Tento uživatel má přístup k veškerému nastavení ve Fibaru. Ostatní uživatelé mohou zobrazovat, ovládat zařízení a spouštět scény, pokud jim to admin povolí.


Následujícmi postupem přidáte uživatele a přidělíte mu přístupová práva:


Přidání uživatele přes Fibaro UI

 1. Přejděte sekce do Nastavení.
 2. klikněte na Řízení přístupu.
 3. Klikněte na Přidat uživatele
 4. Vyplňte veškeré uživatelské údaje.
 5. Klikněte na uložit v pravém sloupci


Přidání uživatele přes Fibaro ID


Přiřazení práv k zařízení, scénám a topným zónám

 1. Přejděte do Nastavení -> Řízení přístupu -> <Daný uživatel>.
 2. Nastavte uživateli PIN (v základu 1111) a práva na zařízení a scény dle vašeho uvážení.


  Po kliknutí na tlačítko Upravit přístupová práva se zobrazí pop up okno se všemi zařízení, ke kterým je možno dát přístup obyčejnému uživateli.


Upozornění

Z Fibara můžete dostávat upozornění / oznámení emailem, push zprávou a pokud máte Polského operátora, tak i SMS zprávu. Ve Fibaru se tyto zprávy musí nejprve definovat.


Následujícím postupem lze definovat veškeré zprávy.

 1. Přejděte do sekce Panely.
 2. V levém sloupci vyberte Panel Oznámení.
 3. Vyplňte veškerá pole v případě, že přidáváte nové oznámení.
 4. Uložte Oznámení.


Nyní lze použít upozornění ve scénách nebo jen v zařízeních.

Příklad použití ve scéně.

Use Case: Je zastřeženo u hlavního vchodu, ale není zamčeno. Pošli push zprávu.


Zobrazení Push zprávy v mobilu:


Přímo u zařízení se oznámení používá v případě, kdy např. čidlo není narušeno tak často, například pohybový senzor. Nejvíce se používá u kouřového senzoru, záplavového senzoru a CO senzoru.


Pro nastavení upozornění použijte následující postup.

 1. Přejděte do Zařízení, do záložky pokročilé.
 2. Sjeďte dolů než narazíte na Informuj mě.
 3. Nastavte upozornění u Push nebo Emailu

  Upozornění! SMS nefungují v ČR. Fungují pouze v Polsku nebo v Indii.


Alarm

Nejprve jedno ujasnění. Fibaro není certifikovaná zabezpečovačka.


Fibarem lze hlídat otevření dveří, oken, či pohyb po domě. Dle nastavení lze rozsvítit světla, rozsvítit nouzová světla, nechat si poslat snapshot z kamery  a mnoho dalšího. U senzorů, které jsou u vstupu do objektů, lze nastavit odchodový a příchodový čas.


Nastavení alarmu na zařízení

Nastavení chování zařízení při zastřežení a odstřežení.

 1. Přejděte do sekce Zařízení nebo Váš dům.
 2. Vyberte dveřní senzor kliknutím na symbol nastavení.
 3. Přejděte do záložky pokročilé nastavení.
 4. Sjeďte dolů než narazíte na Nastavení Alarmu. Popis důležitých bodů u nastavení alarmu u zařízení níže.
  • Senzor není zahrnut v alarmovém systému. - Zařízení se bude chovat vždy jako v nezastřeženém stavu. Hodí se pro místnosti, jako jsou chodby, odkud lze přijít jen ze zabezpečených místností. Zde lze například použít přidružení pro rozsvícení osvětlení.
  • Snímač je zastřežen se zpožděním nebo spustí alarm s jistým zpožděním. - Příchodový a odchodový čas. Při odchodu (zastřežení systému) se zastřeží se spožděním. U příchodového času se alarm spustí až se spoždím, což poskytuje čas pro odstřežení systému.
  • Režim alarmu: 
   • Normální: Lze zastřežit nebo odstřežit všemi dostupnými metodami (rozhraní, scény, ...).
    V tabulce na obrázku výše lze i přidávat další senzory, kdy určit jejich požadovaný stav, ve kterém je žádáno aby byli (zabezpečeno = nenarušeno nebo narušeno) při zastřežení tohoto čidla.
   • Vždy zastřeženo: Po odstřežení se opět zastřeží. Používá se pro tamper okruh.
   • Vždy odstřeženo: Po zastřežení se odstřeží
 5. Klikněte na tlačítko pro uložení v pravém sloupci.


Nastavení Fibaro alarmu (panel alarmu)

Fibaro alarm určuje, jak se bude systém chovat v případě, že čidlo zahrnuté do alarmu bude zastřeženo a narušeno.


Popís jednotlivých záložek ve Fibaro alarmu.

 • V záložce Základní vidíte přehled zařízení v panelu alarmu, stav alarmu (zastřeženo/nezastřeno a poplach spušťen/nespuštěn) a jaké scény (funkce tento panel vykoná).
 • V záložce Historie vidíte přehled všech událostí týkající se senzorů ve Fibaro alarmu.
 • V záložce pokročilé je veškeré nastavení. Nastavení PINu a akcí, které má Fibaro alarm vykonat.