Fibaro Bateriový senzor na dveře/okna 2, bílý, Z-Wave Plus

Důležité bezpečnostní informace

 Upozornění: Přečtěte prosím tento návod před pokusem o instalaci produktu!

Nedodržení doporučení v tomto návodu může být nebezpečné nebo způsobit potíže ze zákonem. Výrobce Fibar Group S.A. není zodpovědný za jakoukoliv ztrátu nebo poškození v důsledků nedodržení doporučení v tomto návodu.

Alarmová funkce zařízení je další funkce zvyšující komfort vaší domácí automatizace. Pokud chcete využít profesionální službu, kontaktujte jí prosím, abyste zjistili, jaké systémy mohou nabídnout pro ochranu vašeho majetku.


Dodržování bezpečnostních norem:

Zařízení je navrženo pro použití v Z-Wave systému domácí automatizace (např. Fibaro) a je ve shodě s normou EC/UL/CSA 60950-1. V případě integrace s jinými alarmovýmy systémy je nutné ověřit, zda je v souladu s dodatečnými standardy.


Popis a funkce

Fibaro Bateriový senzor na dveře/okna 2 je bezdrátový bateriový senzor, který funguje na principu Hallova kontaktního čidla, a je certifikován podle standardu Z-Wave Plus. změna stavu senzoru se okamžitě pošle do řídící jednotky a přidruženým zařízením. 


Senzor je určen ke spuštění scén a v místech, kde je nutné mít informaci o stavu otevření/zavření dveří, oken, garážových vrat a dalších. Otevření je detekováno oddělením magnetu od těla senzoru.


Jako přídavek je Fibaro Bateriový senzor na dveře/okna 2 vybaven teplotním čidlem.


Hlavní funkce Fibaro Bateriového senzoru na dveře/okna 2:

 • Kompatibilita s jakýmkoliv Z-Wave nebo Z-Wave Plus kontrolérem.
 • podpora chráněného režimu (Z-Wave network Security Mode) s šifrováním AES-128
 • Otevření dveří/oken oddělením magnetu od těla senzoru.
 • Vestavěné teplotní čidlo.
 • Detekce narušení (tamperu) otevřením krytu nebo odstraněním čidla z místa.
 • Jednoduchá montáž na okna, dveře a rolety.
 • Bateriové zařízení.
 • Vizuální indikace pomocí LED diody.
 • 7 barevných variant.


 Poznámka: Toto zařízení lze použít se všemi Z-wave Plus certifikovanými zařízeními vyráběnými jinými výrobci.

Poznámka: Pro veškeré funkce musí jednotka podporovat chráněný režim.


Výsledek obrázku pro z-wave plus Fibaro Bateriový senzor na dveře/okna 2 je plně kompatibilní Z-Wave Plus zařízení.

Základní aktivace zařízení:

 1. Sundejte kryt.
 2. Odstraňte záslepku baterie.
 3. Zavřete kryt.
 4. Přidejte zařízení do Z-Wave sítě (viz Přidání/Odebrání zařízení).
 5. Namontujte zařízení (viz. Montáž zařízení).


Přidání/Odebrání zařízení

Přidání zařízení:

Učící režim zařízení umožňuje zařízení přidat již do existující Z-Wave sítě.

 1. Umístěte Fibaro Bateriový senzor na dveře/okna 2 do přímé viditelnosti od jednotky.
 2. Nastavte řídící jednotku do režimu přidání zařízení (viz manuál k řídící jednotce).
 3. Rychle 3x stiskněte TMP tlačítko.
 4. Počkejte až přidávací proces skončí.
 5. Úspěšné přidání bude oznámeno řídící jednotkou.

Odebrání zařízení:

Učící režim zařízení umožňuje zařízení odebrat z dosavadní Z-Wave sítě či resetovat.

 1. Umístěte Fibaro Bateriový senzor na dveře/okna 2 do přímé viditelnosti od jednotky.
 2. Nastavte řídící jednotku do režimu odebrání zařízení (viz manuál k řídící jednotce).
 3. Rychle 3x stiskněte TMP tlačítko.
 4. Počkejte až odebírací proces skončí.
 5. Úspěšné odebrání bude oznámeno řídící jednotkou.


Fyzická instalace

Pro instalaci Fibaro Bateriového senzoru na dveře/okna 2 proveďte následující:

 1. Odstraňte ochranou vrstvu z nálepky vespod zařízení.
 2. Přilepte zařízení na rám dveří/okna.
 3. Odstraňte ochranou vrstvu z nálepky vespod magnetu.
 4. Přilepte magnet na okno/dveře max. 5 mm od magnetu 

 Poznámka: Je možné přimontovat senzor pomocí šroubů (nejsou součástí balení). Doporučujeme použít šrouby 2,5 x 16 mm se zápustnou hlavou a průměrem 5 mm. Magnet musí být nalepený.

 Upozornění: Zařízení nemontujte na kovové rámy oken a dveří a na kovová okna a dveře. Je tu velká pravděpodobnost, že zařízení nebude správně fungovat.


Pozice pro senzor a magnet:

install1


Správná poloha magnetu vůči snímači:

Horizontální čáry by měli být rovnoběžné.

install2


Provoz zařízení

Tamper tlačítko:

 • Zařízení je vybaveno Tamper tlačítkem vespod a na boku zařízení (musí být sundán kryt zařízení).
  • První tamper tlačítko je umístěno v zařízení a je stisknuto krytem z boku zařízení. Je určeno pro detekci otevření zařízení.
  • Druhé tamper tlačítko je umístěno vespod zařízení a je stisknuto povrchem, na kterém je zařízení připevněno. Je určeno pro detekci odstranění zařízení.
 • Pro správnou funkci zařízení musí být alespoň jedno z tamper tlačítek stisknuté.
 • Pokud je jedno z tlačítek puštěno, tak se pošle Tamper alarm do řídící jednotky a přidruženým zařízením.

Ovládání pomocí Fibaro Home Centru:

 • Po přidání zařízení do Fibaro Z-Wave sítě bude zobrazeno jako 3 Zařízení.
  1. ikona: Stav magnetického kontaktu neboli stav otevřeno/zavřeno.
  2. ikona: Teplota naměřená vestavěným čidlem.
  3. ikona: Upozornění, zda teplota nepřekročila mez nízké/vysoké teploty. Nastavení v parametru 54.


Probuzení zařízení:

Aby si zařízení stáhlo z řídící jednotky novou konfiguraci, tak je třeba zařízení probudit nebo počkat až se probudí samo (jednou za 6 hodin).


Pro manuální probuzení stiskněte jedno z Tamper tlačítek, zatímco druhé je stisklé.


 Poznámka: Otevření krytu zařízení je možné, že se spustí Tamper alarm. Prosíme, dočasně odstraňte přidružená zařízení ze 3. skupiny přidružení.


Reset zařízení:

Resetovací proces slouží k nastavení zařízení do továrního nastavení. To znamená, že informace, že je přidán do nějaké Z-Wave sítě bude též smazána a zařízení bude nutné přidat znovu.


Proces resetování zařízení:

 1. Otevřete kryt a vyjměte baterii.
 2. Stiskněte a držte obě Tamper tlačítka a vložte baterii.
 3. LED indikátor (LED dioda) na vrchu zařízení bude pomalu blikat po dobu 5 sekund. -> Stále držte stisklé obě Tamper tlačítka.
 4. Jakmile LED indikátor bude blikat rychle pusťte jedno z Tamper tlačítek.
 5. Pro potvrzení stiskněte puštěné Tamper tlačítko.
 6. Počkejte pár sekund na dlouhé bliknutí LED indikátoru. Nevyndavejte baterii.
 7. LED indikátor zabliká 5x rychle za sebou pro potvrzení resetu.

 Poznámka: Otevření krytu zařízení je možné, že se spustí Tamper alarm. Prosíme, dočasně odstraňte přidružená zařízení z 3. skupiny přidružení.

 Poznámka: Postup resetu popsaný výše není doporučený způsob odebrání zařízení ze Z-Wave sítě. Doporučený postup je odebrání zařízení popsaný v sekci "Přidání/Odebrání zařízení".


Výměna baterie

Indikátor stavu baterie ve webovém rozhraní na Fibaro Bateriovém senzoru na dveře/okna 2 bude pulzovat červeně, tak je nutné vyměnit baterie. Upozornění na vybitou baterii obdržíte také emailem.


Typy hlášek

Zařízení používá příkazovou třídu Notification pro hlášení událostí.

Typ hlášky
Událost
Zabezpečení domácnosti
Tamper, sundání krytu zařízení
Řízení přístupu
Dveře/Okno otevřeno
Řízení přístupu
Dveře/Okno zavřeno
Správa energie
Výměna baterie
Teplotní alarm
Detekováno přehřátí, neznámá lokace
Teplotní alarm
Detekována námraza, neznámá lokace

 Poznámka: Hodnota příkazové třídy Basic se vztahuje ke stavu kontaktního čidla (0x00 zavřeno a 0xFF otevřeno při základním nastavení parametru 1).


Přidružení

Přidružení zařizuje komunikaci mezi prvky, kdy není nutná řídící jednotka. Některé prvky se dokáží chovat jako centrální jednotka.


Skupiny přidružení

Fibaro Bateriový senzor na dveře/okna 2 má 3 skupiny přidružení

 1. skupina "Lifeline" - Touto skupinou jsou posílán stavy zařízení. V základu je zde řídící jednotka
  •  Poznámka: V základu zde nastavena řídící jednotka.
  •  Upozornění: Není doporučeno měnit.
 2. skupina "Zapnout/Vypnout" - Zařízení v této skupině budou reagovat na otevření a zavření dveří/okna.
 3. skupina "Tamper" - Zařízení v této skupině budou reagovat na narušení Tamperu (sundání) nebo otevření krytu.

Skupina 2 a 3 mohou pojmout až 5 zařízení. Skupina 1 dokáže posílat stavy pouze jednomu zařízení, většinou řídící jednotce.


Nastavení přidružení

 1. V sekci Devices zvolte nastavení zařízení, dále kartu Advanced (pokročilé nastavení) a asociujte jej se Stmívačem tak, aby se při oddálení magnetu světlo zapnulo. Pomocí manuálu určete správnou asociační skupinu pro tuto akci.


 2. Zvolte příslušnou skupinu a zatrhněte zařízení, které bude ovládané.
 3. Změnu je nutné potvrdit uložením nastavení.
 4. Poté musíte magnet probudit (3x stisknout tamper), aby se bateriové zařízení probudilo a vyčetlo z řídicí jednotky nové parametry a nastavení přidružení.

 Poznámka: Skupina "Lifeline" posílá data o baterii, stavu senzorů a stavu zařízení do řídící jednotky. Do této skupiny není třeba zasahovat.


Pokročilé parametry

Fibaro Bateriový senzor na dveře/okna 2 dovoluje upravit své fungování potřebám uživatele. Nastavení v rozhraní FIBARO je zobrazeno jako jednoduchý výběr kliknutím na příslušné pole.

Pro zobrazení parametrů proveďte následující kroky:

 1. Klikněte na ikonu zařízení nebo tlačítko s ikonou  v horní liště zařízení.
 2. Klikněte na záložku pokročilé.

 Poznámka: Nastavení špatné hodnoty parametru vústí ve zprávu Application Rejected a nebudou nastaveny příslušné parametry.

Interval probuzení

Lze jej nastavit na 0 (stále probuzen) nebo na interval od 3600 do 64800 sekund. To odpovídá 1h – 18h.


Senzor na okna/dveře se probudí vždy po časovém intervalu a pokusí se komunikovat s řídící jednotkou. Po úspěšném pokusu o komunikaci přijímá změny v konfiguraci parametrů, přidružení a nastavení. Poté přejde opět do pohotovostního režimu. Při neúspěšném pokusu o komunikaci (např. pokud není Z-Wave signál) přechází rovnou do pohotovostního režimu a pokusí se s řídící jednotkou komunikovat opět po uplynutí intervalu.


Nastavením času probuzení na 0 se senzor již nebude probouzet a nové nastavení bude aplikováno až po manuálním probuzení zařízení.


Delší interval znamená méně komunikace a přispěje k výdrži baterie.


Parametr 1 - Stav dveří / okna

Parametr dovoluje nastavit v jakém stavu se nachází okno / dveře je-li magnet blízko senzoru.

Dostupné nastavení:
0 - Uzavřeno, je-li magnet v dosahu
1 - Otevřeno, je-li magnet v dosahu
Základní nastavení:
0
Velikost parametru:
1 Bajt


Parametr 2 - Vizuální indikace prostřednictvím LED

Tento parametr určuje, které události budou značeny LED. Vypnutím můžete prodloužit životnost baterie.

Dostupné nastavení:
1 - Indikace změny stavu otevření / zavření
2 - Indikace probuzení (1x stisknutí nebo periodické)
4 - Indikace nepovolené manipulace
Základní nastavení:
6
Velikost parametru:
1 Bajt

 Poznámka: V parametru 2 mohou být hodnoty kombinovány. Například 1+2=3. To znamená, že vizuální indikace proběhne při otevření / zavření a probuzení


Parametr 3 - Přidružení v zabezpečeném režimu sítě Z-Wave

Parametr stanoví jak budou příkazy odesílány skupinám přidružení: zabezpečeně či nikoliv.

Nastavení tohoto parametru je relevantní pouze v případě že je síť Z-Wave v režimu zabezpečení a nevztahuje se na 1. skupinu přidružení tzv.:"Lifeline".

Dostupné nastavení:
0 - žádná skupina nebude odeslána jako zabezpečená
1 - 2. skupina související se zapnutím či vypnutím odeslána jako zabezpečena
2 - 3. skupina nepovolené manipulace (tamper) odeslána jako zabezpečena
3 - 2. a 3. skupina odeslána jako zabezpečena
Základní nastavení:
3
Velikost parametru:
1 Bajt


Parametr 11 - Spouštěče 2. skupiny přidružení

Parametr definuje, které události budou mít za důsledek odeslání příkazu zapnout nebo vypnout do zařízení ve 2. skupině přidružení. Tyto příkazy jsou odesílány opačně vůči stavu zařízení.

Dostupné nastavení:
0 - přepnout po uzavření anebo otevření
1 - přepnout po otevření (parametr 12)
2 - přepnout po uzavření (parametr 13)
Základní nastavení:
0
Velikost parametru:
1 Bajt


Parametr 12 - Přidružení po oteření – odesílaná hodnota

Hodnota odeslána zařízením ve 2. skupině přidružení při zjištění otevření.

Hodnota 0 zařízení vypne, hodnota 255 jej zapne.

V případě přidružení zařízení umožňujících plynulé ovládání dovolují hodnoty 1-99 nastavit zařízení na danou úroveň.

Dostupné nastavení:
0 – 99 nebo 255
Základní nastavení:
255
Velikost parametru:
2 Bajty


Parametr 13 - Přidružení po uzavření – odesílaná hodnota

Hodnota odeslána zařízením ve 2. skupině přidružení při zjištění uzavření.

Hodnota 0 zařízení vypne, hodnota 255 jej zapne.

V případě přidružení zařízení umožňujících plynulé ovládání dovolují hodnoty 1-99 nastavit zařízení na danou úroveň.

Dostupné nastavení:
0 – 99 nebo 255
Základní nastavení:
0
Velikost parametru:
2 Bajty


Parametr 14 - Přidružení po otevření – časová prodleva

Čas jež musí uplynout od otevření, než bude možno odeslat příkazový rámec 2. skupině přidružení.

Dostupné nastavení:
0 – 32400 - čas v sekundách
Základní nastavení:
0
Velikost parametru:
2 BajtyParametr 15 - Přidružení po uzavření – časová prodleva

Čas jež musí uplynout od uzavření, než bude možno odeslat příkazový rámec 2. skupině přidružení.

Dostupné nastavení:
0 – 32400 - čas v sekundách
Základní nastavení:
0
Velikost parametru:
2 Bajty


Parametr 30 - Nedovolená manipulace – pozdržení zrušení

Časové období po jehož uplynutí bude poplach zrušen.

Dostupné nastavení:
0 – 32400 - čas v sekundách
Základní nastavení:
5
Velikost parametru:
2 Bajty


Parametr 31 - Nepovolená manipulace – oznámení o zrušení poplachu

Oznámení zrušení poplachu nepovolené manipulace řídící jednotce a 3. skupině přidružení.

Dostupné nastavení:
0 - neodesílat zprávu o zrušení nedovolené manipulace (Tamper)
1 - odeslat zprávu o zrušení nedovolené manipulace (Tamper)
Základní nastavení:
1
Velikost parametru:
1 Bajt


Parametr 50 - Prodleva mezi jednotlivými měřeními teploty

Tento parametr určuje jak často se bude teplota měřit. Čím kratší prodleva tím přesnější teplota, ale také kratší životnost baterie.

Dostupné nastavení:
0 - měření teploty vypnuto
5 – 32400 - čas v sekundách
Základní nastavení:
300 (5 minut)
Velikost parametru:
2 Bajty


Parametr 51 - Teplotní práh pro odesílání oznámení

Parametr stanoví změnu teploty, jež musí nastat od posledního oznámené hodnoty, aby byla odeslána zpráva nová. Parametr 51 je aktivní pouze pokud je parametr 50 není nastaven na hodnotu 0.

Dostupné nastavení:
0 - Hlášení teploty na základě překročení prahu vypnuto
1 – 300 - Teplotní práh (0.1-30 °C, 1 krok = 0.1 °C)
Základní nastavení:
10 (1 °C)
Velikost parametru:
2 Bajty

 Poznámka: Parametr 51 je aktivní pouze pokud parametr 50 je nastaven na jinou hodnotu než 0.


Parametr 52 - Interval mezi jednotlivými zprávami

Parametr určuje jak často budou teplotní zprávy odesílány řídící jednotce (bez ohledu na parametr 50 a 51).

Dostupné nastavení:
0 - Periodické hlášení teploty vypnuto
300 – 32400 - čas v sekundách
Základní nastavení:
0
Velikost parametru:
2 Bajty

 Poznámka: Měření teploty je provedeno před každým odesláním hlášení o teplotě (nehledě na parametr 50). Nadměrné hlášení teploty může ovlivnit životnost baterie. Je doporučeno hlášení na základě překročení prahu teploty (parametr 51).


Parametr 53 - Odsazení teploty

Hodnota jež se přičte k naměřené teplotě (teplotní kompenzace).

Dostupné nastavení:
-1000 – 1000 (-100 – 100 °C, 1 krok = 0,1 °C)
Základní nastavení:
0 (0 °C)
Velikost parametru:
2 Bajty


Parametr 54 - Zprávy o teplotních poplaších

Teplotní poplachy oznámené řídící jednotce Z-Wave. Prahy jsou nastaveny v parametru 55 a 56.

Dostupné nastavení:
0 - teplotní poplachy zakázány
1 - poplach vysoké teploty
2 - poplach nízké teploty
3 - poplachy vysoké a nízké teploty jsou povoleny
Základní nastavení:
0
Velikost parametru:
1 Bajt


Parametr 55 - Práh pro poplach vysoké teploty

Je-li teplota vyšší než tato hodnota, pak bude spuštěna scéna pro vysokou teplotu (pokud je aktivní).

Dostupné nastavení:
1 – 600 (0.1 – 60 °C, 1 krok = 0.1 °C)
Základní nastavení:
350 (35 °C)
Velikost parametru:
2 Bajty

 Poznámka: Hodnota parametru 55 musí být vyšší než hodnota parametru 56.


Parametr 56 - Práh pro poplach nízké teploty

Je-li teplota nižší než tato hodnota, pak bude spuštěna scéna pro nízkou teplotu (pokud je aktivní).

Dostupné nastavení:
1 – 600 (0.1 – 60 °C, 1 krok = 0.1 °C)
Základní nastavení:
100 (10 °C)
Velikost parametru:
2 Bajty


Technické specifikace

Napájení:
3,6V Baterie
Typ baterie:
ER14250 ½ AA
Životnost baterie:
odhadem 2 roky (základní nastavení)
Shoda se směrnicemi EU:
RoHS 2011/65/EU
RED 2014/53/EU
Rádiový protokol:
Z-Wave (Čip serie 500)
Rádiové frekvence:
868.4 nebo 869.8 MHz EU;
908.4, 908.42 nebo 916.0 MHz US;
921.4 nebo 919.8 MHz AnZ;
869.0 MHz RU;
Dosah
až 50m (164ft) ve venkovních prostorách
až 40m (131ft) ve vnitřních prostorách
(Závisí na térénu a struktůře budovy)
Cílové prostředí:
Vnitřní použití
Provozní teplota
0-40°C (32-104°F)
Rozsah teplotního měření:
0-60°C(32-140°F)
Přesnost naměřené teploty:
±0.5°C(±0.9°F)
Rozměry (Délka x Šířka x Výška)
71 x 18 x 18 mm
(2.8 x 0.7 x 0.7 inch)


 Upozornění: Použití jiných než specifikovaných baterií může vyústit ve výbuch. Prázdné baterie likvidujte se zásady životního prostředí.

 Poznámka: Životnost baterie zásvisí na používání zařízení, počtu scén/přidružení, Z-Wave routování a zátěži sítě.

 Poznámka: Rádiová frekvence zařízení musí být stejná jako řídící jednotky. Zkontrolujte informace na krabičce nebo konzultujte s vaším dealerem.