Tento případ užití platí pro ovládání více žaluzií za použití jednoho žaluziového modulu. Jde o případ, kde máte více žaluzií a i více tlačítek po místnosti a nechcete u každé žaluzie tlačítko, i když je to doporučení.


Řešení

Ke každé ze dvou elektrických rolet (pro každou roletu) připojujeme dvě zařízení FIBARO žaluziový modul. Dalším krokem bude vytvoření dvou přidružení mezi zařízeními.


Co je potřeba

Konfigurace zařízení

Na zařízeních není třeba nic konfigurovat.


Nastavení přidružení 

  1. V sekci Devices zvolte FIBARO žaluziový modul. V nastavení zařízení kartu Advanced (pokročilé nastavení) a přidružte jej s druhým žaluziovým modulem tak, aby se při stisku tlačítka se žaluzie otevřela/zavřela a držením se naklopily lamely. Pomocí manuálu určete správnou skupinu přidružení pro tuto akci.
  2. Zvolte příslušnou skupinu a zatrhněte zařízení, které bude ovládané. U žaluziového modulu 2 je to skupiny 1 a 2 a u Žaluziového modulu 3 jsou to skupiny 2 a 3.
    POZNÁMKA: Ukázka nastavení přidružení platí pro Žaluziový modul 2.

  3. Změnu je nutné potvrdit uložením nastavení pomocí tlačítka Uložit.
  4. Proveďte stejné nastavení na zbylých žaluziích v místnosti, které chcete ovládat pomocí centrálního tlačítka.