Často se v moderních domech či bytech stává, že před dveřmi na terasu jsou před-okenní žaluzie a tlačítko na vytažení žaluzie není zrovna po ruce.


Řešení

Na dveřích je nutný připevněný magnet, který bude hlásit, zda se dveře otevřeli, či nikoliv. Žaluzii ovládá žaluziový modul. Pomocí jedné scény se dá žaluzie vytáhnout, pokud se dveře jen nepatrně otevřou.


Co je potřeba

Konfigurace zařízení

Na zařízeních není třeba nic konfigurovat.


Nastavení scény

 1. Přejděte do přehledu scén
  POZNÁMKA: Pokud scénu vytváříte poprvé, doporučujeme projít článek 3. úkol: Scény.
 2. Vytvořte novou scénu 
 3. Nastavte scénu, jako na screenshotu níže.
 4. Přejděte do obecného nastavení scény a nastavte název scény, místnost a kategorii. Příklad naleznete níže.
 5. Uložte scénu, kliknutím na tlačítko uložit.


Nastavení scény s deaktivací/aktivací žaluziového modulu

POZNÁMKA: Scéna se dá použít pouze s HC2, jelikož jde o programování v jazyce lua.

 1. Přejděte do přehledu scén
  POZNÁMKA: Pokud scénu vytváříte poprvé, doporučujeme projít článek 3. úkol: Scény.
 2. Vytvořte novou scénu 
 3. Vložte scénu (kód níže) a nastavte správně proměnné.
 4. Přejděte do obecného nastavení scény a nastavte název scény, místnost a kategorii. Příklad naleznete níže.
 5. Uložte scénu, kliknutím na tlačítko uložit.

Kód scény v jazyce lua


--[[
%% properties
ID_ZAŘÍZENÍ value
%% events
%% globals
--]]

--*******************************************************************************
--* ID_ZAŘÍZENÍ - prosím nahraďte za ID vašeho zařízení             *
--* proměnná zaluzie = ID zaluzie - prosím nahraďte za ID vaší žaluzie     *
--*******************************************************************************

local zaluzie = 2954 -- ID žaluzie
local magnet = 0000 -- ID magnetického čidla. Musí být stejné jako ID_ZAŘÍZENÍ na řádku 3

zakaz = function(device, value) -- deklarace funkce
  jsontext = '{"enabled":' .. value ..'}' -- nastavení hodnoty v JSON formátu
  jsontextD = json.decode(jsontext) -- z JSON formátu na text

  api.put('/devices/' .. deviceID, jsontextD) -- nastavení hodnoty
  device = api.get('/devices/' .. deviceID) -- získání dat o zařízení
  fibaro:debug(tostring(device.enabled)) -- zobrazí hodnotu do konzole
end -- ukončení procedury

if (tonumber(fibaro:getValue(magnet, "value"))) > 0 -- Pokud je FIBARO magnetický senzor na okna/dveře narušen.
then
  fibaro:call(zaluzie, "open"); -- vytáhni žaluzii
  fibaro:sleep(5000); -- scéna počká 5 sekund
  zakaz(zaluzie, 'true'); -- vyvolání zákazu ovládání žaluzie
else
  zakaz(zaluzie, 'false'); -- vyvolání povolení ovládání žaluzie
end