Obsah

Co je potřeba

Jak zjistit ID zařízení

Nastavení zařízení

Adresní našeptávač prohlížeče

Adresní řádek prohlížeče

Jak zjistit ID topného panelu

Adresní našeptávač prohlížeče

Adresní řádek prohlížeče

Scéna

Aplikace ID zařízení do scény

Aplikace ID topné zóny do scény

Úprava teploty pro prázdninový režim

Nastavení více zón v jedné scéně
Co je potřeba

Jedná se o řešení naprogramované v jazyce Lua, kvůli komplexitě řešení. Toto řešení není možné aplikovat s jednotkou Home Center Lite.

Jak zjistit ID zařízení

ID zařízení se dá zjistit třemi způsoby:


Nastavení zařízení

 1. Přejděte do sekce Zařízení nebo Váš dům.
 2. Klikněte na ikonu zařízení
 3. Poznamenejte si ID zařízení.


Adresní našeptávač prohlížeče

 1. Přejděte do sekce Zařízení nebo Váš dům.
 2. Přejeďte kurzorem tak, aby byl na tlačítku nastavení zařízení. Neklikat.
 3. V rohu obrazovky (většinou spodní levý roh) nebo pod kurzorem naleznete URL, jehož součástí je i ID zařízení


Adresní řádek prohlížeče

 1. Přejděte do sekce Zařízení nebo Váš dům.
 2. Klikněte na ikonu zařízení
 3. V adresním řádku naleznete ID zařízení

Jak zjistit ID topného panelu

Adresní našeptávač prohlížeče

 1. Přejděte do sekce Panely
 2. Přejděte do Panelu topení.
 3. Přejeďte kurzorem na tlačítko spravovat na vámi žádané topné zóně. Neklikat.
 4. V rohu obrazovky (většinou spodní levý roh) nebo pod kurzorem naleznete URL, jehož součástí je i ID zařízení

Adresní řádek prohlížeče

 1. Přejděte do sekce Panely
 2. Přejděte do Panelu topení.
 3. U vámi žádané topné zóny klikněte na tlačítko Spravovat.
 4. V adresním řádku naleznete ID topné zóny.

Scéna

Scénu, která nastaví prázdninový režim v topných zónách naleznete v příloze. Pokud není sepnutý výstup na Switchi, tak je nastaven prázdninový režim na vybraných zónách (některé nebo na všech)


Aplikace ID zařízení do scény


Všude, kde naleznete řetězec inputHDO nahraďte za ID zařízení, které jste nalezli v bodu Jak zjistit ID zařízení.


Jde o hlavičku scény a proměnnou hdo.

--[[
%% properties
inputHDO value
%% events
%% globals
--]]

local hdo = inputHDO -- spínač spínaný HDO


příklad

--[[
%% properties
123 value
%% events
%% globals
--]]

local hdo = 123 -- spínač spínaný HDO

Aplikace ID topné zóny do scény

 Do proměnné zone zadejte ID zóny místo InputZone.

local zone = InputZone -- ID teplotní zóny


Příklad:

local zone = 39 -- ID teplotní zóny


Úprava teploty pro prázdninový režim

Na konci scény lze nastavit jinou teplotu pro prázdninový režim. Autor zvolil 10°C pro test a zajištění, že hlavice se tak zavřou. Pokud požadujete jinou teplotu na prázdninový režim, proveďte následující.


Na konci scény naleznete podmínku, která zajišťuje spuštění funkce pro prázdninový režim nebo pro topení.

if tonumber(fibaro:getValue(hdo, "value")) == 0 then
    setVacation(10, zone) -- 10 je teplota prázdninového režimu
else
    setSchedule(zone)
end


Ve volání funkce setVacation(10, zone) lze změnit teplotu 10 °C na jinou. Ve volání funkce nedávejte symbol °C, jen hodnotu žádané teploty.


Nastavení více zón v jedné scéně

Je nutné deklarovat více proměnných. Příklad níže

local zone = 39 -- ID teplotní zóny
local zone2 = 4  -- ID teplotní zóny
local zone3 = 92  -- ID teplotní zóny


Na konci scény je nutné nastavit více volání funkcí setVacation a setSchedule.

if tonumber(fibaro:getValue(hdo, "value")) == 0 then
    setVacation(10, zone)
    setVacation(10, zone2)
    setVacation(10, zone3)
else
    setSchedule(zone)
    setSchedule(zone2)
    setSchedule(zone3)
end