Obsah

Úvod

Přechod do panelu Zařízení

Přidání Z-Wave zařízení

Odebrání / Reset Z-Wave zařízení

Přejmenování zařízení a přiřazení do místnosti

Nastavení parametrů pomocí předlohy

Nastavení parametrů bez předlohy

Odpojení vstupů od výstupů

Nastavení přidružení

Schování nežádoucích funkcí


Úvod

V této části se dozvíte jak do Fibaro řídící jednotky přidat Z-Wave zařízení, jak zařízení odebrat/resetovat pomocí řídící jednoty a nastavit parametry a přidružení.


Přechod do panelu Zařízení

 1. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 2. Klikněte na 5. Zařízení.

Přidání Z-Wave zařízení

Přidáním zařízení zajistíte, že bez resetu zařízení nelze zařízení přidat do jiné Z-Wave řídící jednotky. Pokud zařízení nepůjde přidat, přejděte k části Odebrání / Reset Z-Wave zařízení.

 1. Klikněte na.
 2. Vyberte Z-Wave zařízení.
 3. Nastavte dobu trvání režimu přidání, v základu 30 sekund, a zaškrtněte, zda je zařízení dále od jednotky (doporučujeme).
  ⚠️ UPOZORNĚNÍ: U zámků a klávesnic je nutné zaškrtnout přidat šifrovaně.
  ℹ️ POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo přímý dosah jednotky, zaškrtněte NWI.
 4. Klikněte na tlačítko Začít přidávat.
 5. Na zařízení proveďte sekvenci pro přidání, viz manuál k danému zařízení.
  • Zařízení se začne přidávat.
  • Po dokončení se objeví zařízení v uživatelským rozhraní a budete přesměrováni do záložky Z-Wave.
  • Zařízení s LED indikací dlouze bliknou zeleně
 6. Opakujte krok 1 - 5 dokud máte ještě nepřidané zařízení.

Odebrání / Reset Z-Wave zařízení

Pokud zařízení odstraníte pomocí řídicí jednotky dojde i k resetu zařízení. Toto můžete provést, i když zařízení, které chcete resetovat, není součástí Z-Wave sítě.


Existují 2 možnosti resetu Z-Wave zařízení. První možnost je reset pomocí sekvence. Sekvenci pro reset naleznete v manuálu zařízení. Druhá možnost, asi nejpoužívanější, je pomocí Z-Wave.


Reset pomocí Z-Wave

 1. Klikněte na.
 2. Vyberte Z-Wave zařízení.
 3. Nastavte dobu trvání režimu Odebírání, v základu 5 minut.
 4. Klidně Začít odebírat.
 5. Na zařízení proveďte sekvenci pro přidání, viz manuál k danému zařízení.
  • Zařízení se začne odebírat.
  • Zařízení bude odstraněno z uživatelského rozhraní, pokud tam bylo.
  • Zařízení s LED indikací dlouze bliknou Červeně.
 6. Opakujte krok 1 - 5 dle potřeby.

Přejmenování zařízení a přiřazení do místnosti

Zařízení jsou po přidání automaticky přiřazeny do výchozí místnosti a genericky pojmenovány ve formátu <id_master_zařízení>.<číslo_kanálu>, tedy například 30.0, viz příklad na obrázku níže.


Zařízení, které jsou ve skutečnosti jedno zařízení

Z-Wave zařízení v mnoha případech nemají jen jednu vlastnost a mají viditelné i jiné vlastnosti, například termostat MCO Home má nastavení teploty + režimu, měření teploty a měření vlhkosti. Jde tedy o 3 funkce, zobrazené v Z-Wave. V uživatelském rozhraní HC3 naleznete dělící čáry mezi zařízeními.Postup

Přejmenujte zařízení vymazáním starého a zadáním nového názvu, a ze seznamu vyberte místnost. Název zařízení a vybraná místnost jsou automaticky uložené.


ℹ️ POZNÁMKA: Bateriové zařízení s více funkcemi umisťujte do stejné místnosti. Příklad: Není moc vhodné pohybovým senzorem měřit teplotu v místnosti B a senzor mít v místnosti A. Bateriové zařízení poznáte pomocí ikony baterie vedle výběru místnosti.

 • Před přejmenováním a přiřazením do místnosti:
 • Po přejmenování a přiřazení do místnosti:

Nastavení parametrů s pomocí předlohy

V některých případech je nutné nastavit parametr zařízení, aby zařízení fungovalo dle našich představ. Nejčastěji se jedná o definici, zda je připojen vypínač (přepínač) nebo spínač (tlačítko). Postup změny z tlačítka na vypínač (Parametr 20 u Stmívače 2) je zobrazen v postupu níže jako příklad.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Všechny parametry jsou v Anglickém nebo Polském jazyce. Bohužel je nelze prozatím přeložit.

Postup

 1. Klikněte na ID zařízení
 2. Klikněte na záložku Parametry. Příklad:
 3. Nalezněte parametr, který chcete změnit a klikněte na něj. Příklad:
 4. Zvolte požadovanou hodnotu parametru. Příklad:
 5. Dle potřeby opakujte krok 3 - 4.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit pod parametry zařízení.
 7. U bateriového zařízení zařízení proberte manuálně. Jak toho dosáhnout naleznete v návodu v návodu k danému zařízení.
 8. Zobrazí se vyskakovací okno s upozorněním, že parametr/y byl/y změněny pro obnovení stránky. Klikněte na obnovit.

Nastavení parametrů bez předlohy

Pro mnoho zařízení Fibaro má předlohu, což je číslo parametru a velikost předdefinované a uživatel zadává jen hodnotu, kterou požaduje. Ale existují i zařízení, pro které předlohu nemá a je nutné tyto zařízení nastavovat včetně čísla parametru, velikosti v bytech a dostupných hodnot. Veškeré hodnoty naleznete v manuálu k danému výrobku. 

Postup

 1. Klikněte na ID zařízení
 2. Klikněte na záložku Parametry. Příklad:
 3. V pravé části klikněte na Přidat parametr.
 4. Klikněte na symbol pro rozbalení napravo.
 5. Zadejte číslo parametru, velikost a hodnotu parametru. Příklad:
 6. Dle potřeby opakujte krok 3 - 5.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit pod parametry zařízení.
 8. U bateriového zařízení zařízení proberte manuálně. Jak toho dosáhnout naleznete v návodu v návodu k danému zařízení.
 9. Zobrazí se vyskakovací okno s upozorněním, že parametr/y byl/y změněny pro obnovení stránky. Klikněte na obnovit.

Odpojení vstupů od výstupů

Některá zařízení mohou mít vstupy určeny pro něco jiného než je ovládání vlastního výstupu. Pokud chcete zařízení využít do plna a výstupy použít na něco jiného a vstupy také na něco jiného, tak lze vstupy odpárovat od výstupů.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Tato funkce je dostupná zatím pouze u FIBARO Smart Implantu, FIBARO RGBW modulu a FIBARO Smart modulu.


Postup

 1. Klikněte na ID zařízení hlavní funkce.
  ℹ️ POZNÁMKA: Nedá se ovládat a je vždy jako první.
 2. Klikněte na záložku Pokročilé. Příklad:
 3. Zapněte lokální ochranu na vstupech, které chcete oddělit, a nastavte vstupy zařízení. Příklad:
  ℹ️ POZNÁMKA: Jaké jsou možnosti nastavení vstupu naleznete v manuálu k zařízení.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení přidružení

Přidružení je základní automatizace, kdy zařízení musí na sebe přímo vidět a zařízení vykonávají jednoduché pokyny. Například se rozsvítí světlo při detekci pohybu. Přidružení fungují, ikdyž jednotka je z nějakého důvodu vypnuta. 

⚠️ UPOZORNĚNÍ: U Z-Wave Plus zařízení nikdy nepřenastavujte skupinu 1. Ve skupině 1 se posílají veškeré stavy do řídící jednotky.

⚠️ UPOZORNĚNÍ: Přidružení nastavujeme pouze na ovládacím zařízení, nikdy na ovládaném.

Postup

 1. Klikněte na ID zařízení
 2. Klikněte na záložku Přidružení. Příklad:
 3. Vyberte zdrojový koncový bod (většinou 0), skupinu zařízení a zařízení, které má dané zařízení ovládat. Poté stiskněte tlačítko Plus.
  ℹ️ POZNÁMKA: Popis skupin přidružení je popsán v návodu k danému ovládacímu zařízení.
 4. U bateriového zařízení zařízení proberte manuálně. Jak toho dosáhnout naleznete v návodu k danému zařízení.
 5. Dle potřeby opakujte krok 3 - 4.

Nově nastavená přidružení jsou zobrazena v přehledu přidružení pro dané zařízení.

Schování nežádoucích funkcí

Některé funkce se zobrazují vícekrát, například teplotní čidla nebo nevyužívané výstupy. Aby se nezobrazovali v uživatelském rozhraní (mobilní aplikace, nástěnka) a nezpůsobovali nepřehlednost, tak je možnost je skrýt.


Postup

 1. Klikněte na ID zařízení.
 2. Klikněte na záložku Pokročilé. Příklad:
 3. Na levé straně je zatržítko s nápisem Zařízení skryto.
 4. Zatrhněte tuto volbu.
 5. Klikněte na Uložit.