Odpojení vstupů od výstupů se provádí pomocí Z-Wave příkazu třídy Protection. Řídicí jednotka Athom Homey umožňuje posílat surové Z-Wave rámce ve vývojářském rozhraní.

Postup

  1. Přihlašte se do vývojářského rozhraní Athom Homey.
  2. Zjistěte číslo uzlu (Node ID) zařízení Smart Implant, na kterém chcete nastavení provést.
  3. Vepište příkaz (viz níže) do políčka v sekci Tools a odešlete ho pomocí tlačítka SEND RAW DATA.

Pro první vstup/relé:
<Node ID>,0x75,0x1,0x2,0x0

Pro druhý vstup/relé:
<Node ID>,0x75,0x2,0x2,0x0

Příklad:
2,0x75,0x1,0x2,0x0

Vysvětlení:
Na uzlu č. 2 (Smart Implant) pomocí příkazu třídy Protection (0x75) na prvním vstupu (0x1) vypne lokální ovládání (0x2, tj. ovládání pomocí vstupů) a nechá zapnuté ovládání přes RF/Z-Wave (0x1).

Další odkazy