Tato rychlá aplikace spíná nebo rozepíná spínací zařízení, které ovládá kotle. Doporučujeme dávat jedno zařízení na kotel.

Řešení vzniklo na základě požadavku na automatizaci kotle pomocí různých typů termostatů, které s kotlem nekomunikují, aby termostaty nějakým způsobem komunikovali s kotlem.

Co je potřeba

 • Řídicí jednotka Home Center 3 nebo Home Center 3 Lite
 • Zařízení typu termostat
 • Zařízení typu teplotní čidlo
 • Spínací modul
 • vědět počet zařízení typu termostat.

Termostaty mohou být Z-Wave nebo jiné integrované termostaty, jelikož v HC3 všechny termostaty pro topení se chovají v HC3 stejně.


Import rychlé aplikace

 1. Stáhněte rychlou aplikaci z tohoto článku
 2. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 3. Klikněte na 5. Zařízení.
 4. Klikněte na
  .
 5. Vyberte Ostatní zařízení.
 6. Vyberte Nahrát soubor.
 7. Vyberte rychlou aplikaci staženou v 1. kroku.
 8. Klikněte na tlačítko Otevřít.

Získání ID termostatů, teplotních čidel, spínače kotle a vytvoření seznamu

Získání ID termostatů, teplotních čidel a spínače kotle.


Rychlá aplikace pracuje na principu porovnání žádané teploty termostatu, teploty a hystereze. U termostatů tento článek počítá pouze s těmi připojenými na radiátory (hlavice) nebo vodní podlahové topení. ID termostatů na elektrické podlahové topení přeskakujte.


 1. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 2. Klikněte na 5. Zařízení.
 3. Druhý sloupec zařízení je ID zařízení.

Vytvoření seznamu  

Pro tuto část doporučujeme textová editor, například Notepad++. Přímo v kódu nedoporučujeme dělat úpravy, jelikož se tak zvýší riziko lidské chyby.


Jednotlivé řádky mají formát:

[id_teplotniho_cidla] = {id_termostatu_1, id_termostatu_2, ..., id_termostatu_n}

Rovnou doporučujeme je takto zapisovat do textového editoru. Lze pak rovnou celý seznam zkopírovat a vložit do rychlé aplikace.


V podkapitole Získání ID termostatů a teplotních čidel na konci je snímek obrazovky, který poslouží jako příklad. 

Příklad jedné zóny by vypadal následovně:

[21] = {23, 24}

Příklad jedné zóny je malý byt. V bytě je jedno referenční čidlo a několik termostatů.


Příklad více zón by vypadal následovně:

[21] = {23},
[22] = {24}

Příklad více zón je v podstatě vše, pokud chcete řídit každou místnost jinak.

Dále u více zón na konci každé zóny, kromě poslední zóny, musí být čárka, která slouží jako oddělovač. Na konci není nic.

ℹ️ POZNÁMKA: Pokud si nejste jisti, zda jste seznam správně vytvořili, prosím zašlete nám jej v textovém formátu na podpora@yatun.cz a můžeme jej zkontrolovat.


Úprava kódu rychlé aplikace

Jedná se jen o změnu hodnot proměnných. Žádné programování není vyžadováno.

Přechod do režimu úprav

 1. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 2. Klikněte na 5. Zařízení.
 3. V horní navigaci klikněte na Ostatní.
 4. Nalezněte vaše importované zařízení.
  ℹ️ POZNÁMKA: Pokud jste neměnili název, tak bude mít název Sepnutí kotle V2.
 5. U zařízení klikněte na jeho ID a přejděte do záložky Změnit a Zobrazit náhled.
 6. V pravé části obrazovky klikněte na tlačítko Upravit.

Přidání seznamu do proměnné self.list.

V tomto kroku je třeba vložit seznam.


Proměnná self.list vypadá nyní následovně:

self.list = {

}


Na prázdný řádek mezi self.list = { a } vložte vámi vytvořený seznam.

Proměnná self.list by pak měla vypadat následovně:

self.list = {
    [21] = {23},
    [22] = {24}
}


Úprava proměnné pro sepnutí kotle

Pod proměnnou self.list naleznete proměnnou self.kotel. Hodnotu 0 smažte a zadejte ID spínacího zařízení pro kotel.


Po importu proměnná self. kotel vypadá následovně:

 self.kotel = 0 -- ID zařízení, které spíná kotel

Proměnná po úpravě:

 self.kotel = 25 -- ID zařízení, které spíná kotel


ℹ️ POZNÁMKA: Dvě pomlčky za ID označují začátek jednořádkového komentáře. Komentáře nemají vliv na průběh kódu a dají se použít pro vysvětlení co dané procedury, funkce, proměnné a další dělají.


Úprava proměnné pro počet termostatů

Tato proměnná slouží pro průběh kódu a lze tak případně vypsat (bylo by nutno vytvořit), kolik termostatů topí.


Pod proměnnou self.kotel naleznete proměnnou self.pocetTRV. Hodnotu 0 smažte a počet termostatů, které máte v systému.


Po importu proměnná self.pocetTRV vypadá následovně:

self.pocetTRV = 0 -- Počet termostatů

Proměnná po úpravě:

self.pocetTRV = 2 -- Počet termostatu


Uložení změn v kódu rychlé aplikace

V pravém spodním rohu klikněte na tlačítko Uložit nebo stiskněte klávesy Ctrl+S.


Ovládání

Rychlou aplikaci lze ovládat na z webového rozhraní nebo aplikací Home Center. Lze nastavit hysterezi, manuálně sepnout/rozepnout kotel na jednu hodinu a přechod zpět do automatického režimu.


Webové rozhraní:


Home Center (verze pro tablet):