Jestli vaše Shelly HT má příliš velkou spotřebu baterii (např.měsíc) muže to být spůsobeno nastavení na používaní externího zdroje napájení. 

To zistíte následovně:

Při názvu zařízení je místo baterie a procent vyobrazena nabíječka a nápis "POWER".

Na to aby jste to změnili postupujte následovně.

1.Zvolte zařízení a následně zvolte nastavení snímačů

2. Zrušte povolení externího napájení

3. Nastavení se projeví až když se zařízení probere.