V případě nepříznivé povětrnostní situace je potřeba automaticky zajistit bezpečnou nouzovou polohu citlivé stínicí techniky, aby je např. příliš rychlý vítr nepoškodil. Toho obecně v elektroinstalačním systému KNX dosáhnete pomocí funkce tzv. poplachu (alarm), kterou podporuje každý specializovaný akční člen pro ovládání motorů i univerzální spínací aktor s tímto režimem.

Informaci o překročení bezpečné rychlosti větru pro vytažení žaluzií nejčastěji poskytuje systémová meteostanice, můžete ale využít i jednoduchý senzor rychlosti větru (anemometr) s reléovým výstupem připojený na některý z modulů vstupů. Teplotní čidlo v meteostanici využijete i pro ochranu lamel žaluzií proti přimrznutí, samostatný dešťový senzor zase najde využití pro automatické zatažení markýzy.

Ve chvíli, kdy je aktivní poplach, je blokováno standardní ovládání objekty pro povel nahoru a dolů, nastavení polohy atd., tedy jak z fyzických klávesnic, tak z vizualizce, např. Control4.

Často se využívá funkce takzvaného cyklického zasílání telegramů, kdy senzor pravidelně zasílá informaci i v klidovém stavu. Aktor tak má možnost sledovat funkčnost senzoru a v případě jeho nefunkčnosti sám přejít do poplachového režimu.

Nastavení povětrnostní stanice MDT SCN-WS3HW.01 pro cyklické zasílání poplachových telegramů

  1. Ujistěte se, že čidlo rychlosti větru (Wind sensor) je aktivní.
  2. V sekci Wind sensor aktivujte funkci Threshold value 1, nastavte nejvyšší povolenou rychlost větru podle specifikace výrobce žaluzie (Threshold value upper limit) a další parametry a povolte cyklické zasílání pomocí volby Time for cyclic sending.
  3. Připojte skupinový objekt 53 | Wind | Threshold value 1 (DPT 1.005 Alarm) na připravenou skupinovou adresu. Je vhodné nastavit prioritu na Alarm, aby v případě souběhu více telegramů na sběrnici měl tento přednost. Nastavením DPT na 1.005 pak zajistíte správnou (lidsky čitelnou) interpretaci hodnot (0: klid, 1: poplach) např. ve Skupinovém monitoru (Group Monitor).

Nastavení žaluziového aktoru MDT JAL-0410M.02 pro reakci na poplach při překročení rychlosti větru

  1. Pod zvoleným kanálem v sekci Alarm and block functions povolte Wind alarm, nastavte periodu monitorování Monitoring time a akce, které má aktor provést při započetí poplachu (Action on wind alarm) a při jeho ukončení (Action on reset of alarm).
  2. Připojte skupinový objekt Wind alarm pro daný objekt na připravenou skupinovou adresu.