Tento článek vám pomůže v případě, že se vám nedaří aktualizovat firmware v termostatických hlavicích (servopohonech) pro ovládání ventilů na radiátorech FIBARO FGT-001 / FIB-FGT-001-ZW5 (Z-Wave) na nejnovější verzi přes řídicí jednotku Home Center 3 (HC3) nebo Home Center 3 Lite (HC3L).

Rady a body pro úspěšnou aktualizaci (upgrade) firmware

  • Především se ujištěte, že hlavice je k řídicí jednotce přihlášená v režimu bez zabezpečení (tj. úroveň zabezpečení: žádný).
  • Nezaškrtnutím tohoto políčka přidáte zařízení v nezabezpečeném režimu náhled je pro jednotku s enginem z-wave 2.0
  • Pokud používáte Z-wave 3.0 (beta verze, kterou zatím nedoporučujeme užívat), je volba pojmenovaná S2. 
  • Výběr enginu se provádí při prvním spuštení jednotky. K jeho změně je potřeba celou jednotku znova uvést do továrního nastavení.
  • Ujistěte se, že je hlavice plně nabitá (100 %). Nechte ji hlavici nabíjet přes noc.
  • Umístěte hlavici co nejblíže k řídící jednotce.


Po zkontrolování všech bodů spusťte aktualizaci.