Chcete-li bránu správně nastavit, projděte si průvodce prvního spuštění dostupného v mobilní aplikaci Yubii Home Center.

Postup:

 1. Spusťte aplikaci Yubii Home Center. Klepněte na tlačítko Přidat Zařízení.
 2. Pro pokračování je nutné přečíst a přijmout podmínky použití.
 3. Přidejte řídicí jednotku. Pro spuštění procesu přidání řídicí jednotky je potřeba se připojit k její Wi-Fi síti. Název Wi-Fi sítě je sériové číslo jednotky a heslo je na štítku vespod. Tento krok lze přeskočit, pokud je jednotka připojena do lokální sítě kabelem (například tímto). 
  • Lze se připojit naskenováním QR kód na štítku na spodní straně řídicí jednotky.
  • Lze se manuálně připojit vybráním Wi-Fi sítě a zadáním hesla. Název Wi-Fi sítě (sériové číslo) a heslo naleznete na štíku na spodní straně řídicí jednotky.
 4. Přidání zařízení pomocí QR kódu.
  1. Pokud vyberete možnost Skenovat QR kód, aplikace se vás zeptá na povolení pořizovat fotky a nahrávat videa. Dejte jí tyto práva.
  2. Na obrazovce se objeví lokace na řídicí jednotce, kde by se měl nacházet štítek s QR kódem.
  3. Aplikace se vás zeptá na povolení k přístupu k vaší lokaci. Dejte jí tyto práva.
  4. Připojte se k vaší Wi-Fi síti. Vyberte správnou síť ze seznamu. Pokud je seznam prázdný klepněte na tlačítko Obnovit / Refresh. Připojením k vaší Wi-Fi síti s přístupem do internetu vám umožní aktualizovat firmware jednotky a vzdálený přístup do vašeho systému. Přeskočením nelze jednotku aktualizovat ani nelze systém vzdáleně ovládat.
 5. Také můžete zvolit možnost manuálního připojení k síti přes tlačítko Připojit manuálně - tato volba je užitečná zvláště pro skryté sítě.
  • Jakmile zvolíte správnou Wi-Fi síť, budete potřebovat zadat heslo a potvrdit volbu tlačítkem Další pro pokračování k dalšímu kroku. Přeskočením nelze jednotku aktualizovat ani nelze systém vzdáleně ovládat.
 6. Pokud jste vybrali možnosti Připojit manuálně, je nutné zadat SSID, bezpečností klíč a heslo.
 7. Aktualizace řídicí jednotky. Pokud je řídicí jednotka připojena k internetu a je dostupná nová verze, tak automaticky začne proces aktualizace. To může trvat několik minut.
  POZNÁMKA: Tlačítkem Přeskočit můžete přeskočit proces aktualizace.
 8. Vyberte lokaci. Pokud jste souhlasili se sdílením lokace, ujistěte se, že informace o vaší lokaci jsou správné a klepněte na Další.
 9. Pokud automatické hledání lokace nebylo úspěšné, zadejte lokaci manuálně.
 10. Nastavte časovou zónu a jednotky, aby řídicí jednotka byla spráně nastavena na váš region.
 11. Jednotka vyžaduje restart pro uložení nastavení. Klepněte na tlačítko Další a řídicí jednotka se restartuje. Zůstaňte v dosahu pokrytí vaší sítě a vyčkejte než bude spojení obnoveno.
 12. Po restartu vaší řídicí jednotky a obnovení spojení nastavte přihlašovací jméno a heslo pro lokální připojení. Přeskočením tohoto kroku necháte admin/admin jako výchozí přihlašovací údaje.
 13. Vaše řídicí jednotka byla úspěšně nastavena. Pokud si přejete používat vzdálenou správu, klepněte na tlačítko Další. Pokud si přejete používat pouze lokální síť, tak tento krok přeskočte.
 14. Pokud jste již přihlášeni k Fibaro/Nice ID na vašem zařízení můžete propojit váš účet k řídicí jednotce. K propojení vašeho účtu s řídicí jednotkou klepněte na Pokračovat.
 15. Log in to Yubii Home Center with your FIBARO/NICE ID and password. If you do not have an account, click register account.
  Přihlaste se v aplikaci Yubii Home Center k vašemu Fibaro ID. Pokud ještě účet nemáte klepněte na registrovat účet.
 16. K vytvoření účtu zadejte vaší E-mailovou adresu a heslo. Heslo by mělo mít alespoň 10 znaků, velké a malé písmeno, čísla a symboly jako !#$%. Zaškrtněte nutné položky a klikněte na Registrovat.
 17. Na váš email přijde aktivační odkaz pro ověření registrace.
 18. Jakmile bude váš účet vytvořen, můžete používat vaší řídicí jednotku. Přihlaste se do aplikace Yubii Home Center pomocí vašeho Fibaro/Nice ID a hesla.

Často kladené dotazy

Jaké jsou nové dostupné funkce aplikace?

Nejdůležitější přidanou funkcí je kompletní průvodce prvního nastavení jednotky.


Mám manuálně připojit můj chytrý telefon k Wi-Fi síti, kterou vytvořila řídicí jednotka před spouštěním aplikace?

Ne, není to nutné, pokud je na štítku řídicí jednotky QR kód týkající se Wi-Fi sítě. Jedním z kroků konfigurace brány je naskenování QR kódu. Jakmile vyberete tuto možnost a naskenujete kód, aplikace se automaticky připojí k Wi-Fi síti nabízené bránou.


Mohu stále použít průvodce prvního spuštění pomocí webového prohlížeče na mém počítači?

Ano, můžete.


Po dokončení počáteční konfigurace se řídicí jednotka automaticky připojí k cílové Wi-Fi síti?

Ano, aplikace se automaticky připojí k řídicí jednotce na Wi-Fi síti, kterou jste zadali v průvodci prvním spuštění.


Mám manuálně restartovat řídicí jednotku, jakmile zadám SSID a heslo sítě cílové Wi-Fi v aplikace?

Toto není potřeba. Aplikace to vykoná za vás.


Kde naleznu IP adresu jakmile bude procedura ukončena?

IP adresu naleznete v aplikaci v Nastavení řídicí jednotky.


Mám již řídicí jednotku přiřazenou k aplikaci. Jak mohu přidat další?

Uživatel přihlášený přes FIBARO/NICE ID – seznam výběru brány přihlášený pomocí FIBARO/NICE ID.

Uživatel nepřihlášený přes FIBARO/NICE ID – vše, co musíte udělat, je odhlásit se z aplikace a po jejím opětovném spuštění bude možné přidat novou bránu.


Musím mít aktivní FIBARO/NICE ID před spuštěním aplikace?

Ne, není to třeba. V průběhu nastavení vás Fibaro vyzve, zda chcete se zaregistrovat na FIBARO/NICE ID.


Co, když mám připojený Ethernetový kabel k HC3? Mám jej odpojit?

Není třeba nic odpojovat. Jednotku lze připojit jak ethernetem, tak Wi-Fi zároveň.


Vyžaduje úvodní nastavení připojení pomocí LAN sítě?

Ne, nevyžaduje. Během nastavení lze jednotku připojit do vaší Wi-Fi sítě.


Jakou verzi firmwaru řídicí jednotka potřebuje, aby bylo možné projít celého průvodce prvním spuštěním z aplikace?

Nejnižší verze musí být 5.091