Zásady které je potřeba dodržet při umístnění systému v zemi.


 

  • Mějte na paměti, že motory nelze zvedat a spouštět ručně, systém lze zvedat a spouštět pouze elektronicky, takže bude nutný i přístup k ovládací skříňce a přípojkám pro servis nebo řešení problémů.


  • Pokud je systém poškozený a potřebuje opravu nebo servis, je navržen tak, aby se dal rozebrat shora dolů a přístup k němu byl pouze z horního otvoru, ze kterého se výtah zvedá. Pokud je hotový materiál víka správně nainstalován podle instalační příručky, bude možné jej z horní části vyjmout, pokud je systém v zasunuté/spuštěné poloze.


  • Rozměry, které náš konstrukční tým specifikuje pro každý výtahový systém, mají zajistit dlouhou životnost systému a minimální požadavky na zachování záruky na systém. Potenciálně můžete mít více prostoru, než jsou naše minimální požadavky, ale větší skříně nebo otvory budou potřebovat větší materiál víka, aby se otvor uzavřel, když je zasunutý v dolní poloze. Větší víko zvýší hmotnost systému, každý systém má požadavek na maximální hmotnost, která musí zahrnovat televizor, příslušenství a materiál víka.


  • Při instalaci v podlaze se chcete ujistit, že je k dispozici nosný uzávěr víka. Jedná se o vnitřní hranu nebo úchyt víka, který probíhá po všech čtyřech stranách horní vnitřní části otvoru, takže při spuštění systému do zavřené polohy bude víko na všech čtyřech stranách vyztuženo. Víko se opře o západku víka, aby zůstalo v rovině s okolní podlahou, čepy


  •  Na adaptérové desce víka udrží víko v jedné rovině se zvedákem, ale umožní zvedáku posunout se o 1/8-1/4 palce (3.175 - 6.35 mm) níže, aby byl zcela zasunut a dosáhl výchozí polohy. Tato mezera také zajistí, že pokud je na víko při zatažení v dolní poloze umístěna dodatečná hmotnost, například: někdo stojí na víku, bude tato dodatečná hmotnost zachycena západkou víka a nebude přenášena na systém výtahu.


Montážní rozměry jsou stejné jako při umístnění v jiných prostorech.

Jsou k dispozici se v manuálu zařízení a na stránkách výrobce:


https://www.tvlift.com/