Jak fungují zařízení Shelly napájená z baterií a proč si někteří uživatelé stěžují na rychlost připojení zařízení k domácí síti a jejich odezvu.

Jak fungují ?

Všechna bateriová zařízení jsou ve skutečnosti neustále vypnutá. Mají druhý procesor s velmi nízkou spotřebou, který se stará o měření senzorů, baterii a tlačítka. V případě změny tento procesor probudí hlavní procesor, aby přenesl informace přes síť Wi-Fi.

Jak se zařízení rychle připojí k síti Wi-Fi?

K síti Wi-Fi se lze připojit dvěma způsoby. Standardní způsob spočívá ve skenování všech kanálů a vyhledání nejsilnějšího signálu, pokud je k dispozici více přístupových bodů (AP). To obvykle trvá přibližně 6-10 sekund.

Aby to bylo rychlejší, za méně než 3 sekundy si zařízení na baterii zapamatuje, který kanál, MAC adresa přístupového bodu byla připojena při počátečním nastavení. Pak neprohledává všechny kanály a nehledá nejsilnější signál, ale snaží se připojit k uloženému nastavení. V případě, že se mu připojení nepodaří, provede úplné skenování a zapamatuje si nové. Ale i když je signál prvního, který si pamatuje, slabší, má výhodu.

Proč mají někteří uživatelé stále problémy s rychlostí připojení?

Pokud si zařízení při instalaci zapamatovalo jiný AP, protože byl v místě jeho signál silnější, a pak se přesunulo na nové místo, ale tento AP je stále viditelný, pokusí se připojit vždy k němu. A i když mu to trvá déle, nezmění ho, protože nikdy nebude vyhledávat novou síť.

Uživatelé, kteří používají pouze jedno AP, nemají opakovače ani síť mesh, mají hlášení vždy za méně než 3 sekundy.

Jak nastavit, aby se zařízení pokaždé rychle připojilo?

  • Vždy nastavte síť Wi-Fi zařízení tam, kde se bude nacházet. Tak si zapamatuje přístupový bod, který má v tomto místě nejsilnější signál, a vždy se k němu připojí. Pokud jste jej nastavili jinde, je nejlepší jej po umístění na místo, kde bude fungovat, resetovat a nastavit mu síť Wi-Fi znovu.

  • Přidejte statickou IP adresu. Pro probuzení zařízení z režimu spánku trvá asi 300 milisekund, než se připojí k již uloženému AP, při dobrém signálu potřebuje dalších 700 milisekund. Pokud nemáte statickou IP adresu, bude na ni pravděpodobně čekat od směrovače 3-5 sekund, jinak je tato doba jen 500 milisekund.
  • Pokud dodržíte predešlé body, po 1,5 sekundě začne zařízení vysílat informace a do 4. sekundy opět usne. Což šetří spoustu baterie. 
  • Pokud jste provedli nastavení, ale zařízení se stále připojuje pomalu, zkontrolujte sílu signálu v místě zařízení. Tu můžete zjistit, když je zařízení probuzeno v režimu nastavení, který trvá 3 minuty. Poté jej resetujte a znovu si zapamatujte síť Wi-Fi.


Chcete-li prodloužit životnost baterie v jakémkoli zařízení Shelly s bateriovým napájením, použijte statickou adresu. V některých situacích u zařízení, která nejsou napájena z baterie, můžete zvážit i statické adresování, například při použití "DDD", přímé komunikace mezi zařízeními. Nastavením statické adresy si zajistíte, že používaná IP adresa zůstane vždy stejná.


Všimněte si, že "rezervace DHCP" provedené na routrii a statické adresování IP nejsou totéž.


Statické adresování IP se v zařízení Shelly konfiguruje buď prostřednictvím aplikace, nebo webového uživatelského rozhraní. Přejděte na Internet a zabezpečení -> WIFI MODE CLIENT -> Nastavit statickou IP adresu:Měli byste použít IP adresu v příslušném rozsahu pro váš směrovač, mimo rozsah adres DHCP, které směrovač přidělí jiným zařízením.


Často je kladena otázka, zda je nastavení vyhrazené adresy DHCP na routri efektivně stejné. Není tomu tak. Při testování jsme zjistili, že statická adresa IP nastavená přímo na zařízení Shelly je to, co je výhodné v případech, kdy je problém s připojením.


Při použití statické IP adresy u jakéhokoli druhu zařízení v jakékoli síti je důležité vést seznam zařízení a jejich IP adres, abyste každému zařízení přidělili jedinečnou adresu. A jak bylo uvedeno výše, musíte zajistit, aby adresu neuděloval server DHCP v routri.


Existují dva způsoby, jak zabránit serveru DHCP v přidělení adresy. Prvním je používat pouze adresy, které jsou mimo rozsah DHCP, který je obvykle nakonfigurován na routri.


Druhým přístupem, který není v rozporu s výše uvedeným tvrzením o rezervovaných adresách DHCP, je rezervovat také adresu, která byla přidělena staticky. Slouží k jinému účelu. Server DHCP nebude o adresu Shelly vůbec požádán, ale tím, že ji rezervujete i s adresou MAC Shelly, zajistíte, že ji server DHCP nikdy nepředá žádnému jinému zařízení.


Zdroj: https://www.facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport