Někdy je potřeba vynutit smazání zařízení v rozhraní jednotek HC3 a HC3L z domácí sítě, když ho není možné odebrat standardním způsobem, protože je zařízení například zničené, poškozené, nekomunikuje a podobně.

Postup

  1. Jděte do Nastavení
  2. Dále do sekce 5. Zařízení
  3.  Zvolte možnost odebrat zařízení (jako při standardním postupu) klepnutím na červené tlačítko se znakem -
  4. Po dobu, kdy běží proces odebíraní, zvolte zařízení, které chcete odebrat, a potvrďte odebrání kliknutím na červený křížek u zařízení.
  5. Následně potvrďte upozornění ve vyskakovacím okně o vynuceném odstranění zařízení. 
  6. Proces mazání proběhne automaticky a po chvilce daný prvek zmizí z vaší sítě Z-Wave.
  7. Tímto je proces vynuceného odebrání zařízení ukončen.