OBSAH

Úvod

Rekuperace série Standard jsou ovládány pomocí spínaných zařízení, relé apod., na napětí 230 Voltů. Ze sortimentu Fibaro je doporučeno použít Fibaro dvojitý spínací modul, který je pouze na napětí 230 Voltů a je nejjednodušší na zapojení s rekuperací a ovládání.

Nutná zařízení

Zapojení

Montáž

Rekuperaci zapojte dle dokumentace k rekuperaci. Fibaro dvojitá spínací modul 2 zapojte dle schématu zapojení v bodu Zapojení výše. Doporučujeme montáž do instalační krabice.


Přidání Fibaro dvojitého spínacího modulu 2 zařízení do řídicí jednotky

Přechod do panelu Zařízení

 1. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 2. Klikněte na 5. Zařízení.

Přidání Fibaro dvojitého spínacího modulu

Přidáním zařízení zajistíte, že bez resetu zařízení nelze zařízení přidat do jiné Z-Wave řídící jednotky. Pokud zařízení nepůjde přidat, přejděte k části Odebrání / Reset Z-Wave zařízení.

 1. Klikněte na
  .
 1. Vyberte Z-wave zařízení.

 1. Nastavte dobu trvání režimu přidání, v základu 30 sekund, a zaškrtněte, zda je zařízení dále od jednotky (doporučujeme).

 1. Klikněte na tlačítko Začít přidávat.
 2. Proveďte trojklik na B-tlačítku na Fibaro dvojitém spínacím modulu.
  • Zařízení se začne přidávat.
  • Po dokončení se objeví zařízení v uživatelským rozhraní a budete přesměrováni do záložky Z-Wave.
  • Zařízení s LED indikací dlouze bliknou zeleně
 3. Poznamenejte si ID zařízení, které ovládají průtok.

Přidání Fibaro Smart Implantu

Přidáním zařízení zajistíte, že bez resetu zařízení nelze zařízení přidat do jiné Z-Wave řídící jednotky. Pokud zařízení nepůjde přidat, přejděte k části Odebrání / Reset Z-Wave zařízení.

 1. Klikněte na
  .
 1. Vyberte Z-wave zařízení.

 1. Nastavte dobu trvání režimu přidání, v základu 30 sekund, a zaškrtněte, zda je zařízení dále od jednotky (doporučujeme).

 1. Klikněte na tlačítko Začít přidávat.
 2. Proveďte trojklik na B-tlačítku na Fibaro dvojitém spínacím modulu.
  • Zařízení se začne přidávat.
  • Po dokončení se objeví zařízení v uživatelským rozhraní a budete přesměrováni do záložky Z-Wave.
  • Zařízení s LED indikací dlouze bliknou zeleně
 3. Klikněte na ID zařízení, které má ikonu Smart implantu
 4. Klikněte na záložku Pokročilé.
 5. U nastavení vstupů zvolte Binární NO nebo Binární NC dle specifikace výstupu rekuperace.
  POZNÁMKA: Binární vstup NO byl zvolen pro test s externím tlačítkem.
 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Přidání rychlé aplikace do jednotky Fibaro série HC3

Nahrání rychlé aplikace pro ovládání rekuperace

 1. Stáhněte rychlou aplikaci z tohoto článku
 2. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 3. Klikněte na 5. Zařízení.
 4. Klikněte na
  .
 5. Vyberte Ostatní zařízení.
 6. Vyberte Nahrát soubor.
 7. Vyberte rychlou aplikaci staženou v 1. kroku.
 8. Klikněte na tlačítko Otevřít.

 Nastavení proměnných rychlé aplikace

Tato rychlá aplikace obsahuje 3 proměnné, které je třeba změnit.

 1. Klikněte na ID zařízení.
  POZNÁMKA: Vždy se jedná o číslo.
  POZNÁMKA: V ukázce níže jde o ID 150.
 2. V navigaci zařízení klikněte na Proměnné
 3. U proměnné normalSpeed klikněte na tužku pro úpravu proměnné.
 4. Změňte hodnotu proměnné na ID zařízení, které ovládá střední rychlost.
  POZNÁMKA: Dle schématu zapojení jde o 1. výstup, tedy 1. zařízení, které lze ovládat.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
 6. U proměnné highSpeed klikněte na tužku pro úpravu proměnné.
 7. Změňte hodnotu proměnné na ID zařízení, které ovládá vysokou rychlost.
  POZNÁMKA: Dle schématu zapojení jde o 2. výstup, tedy 2. zařízení, které lze ovládat.
 8. Klikněte na tlačítko OK.
 9. U proměnné senzor_zavady klikněte na tužku pro úpravu proměnné.
 10. Změňte hodnotu proměnné na ID zařízení, které ovládá vysokou rychlost.
  POZNÁMKA: Záleží, který vstup používáte.
 11. Klikněte na tlačítko OK.