Nahrávání aplikačního programu do přístroje (např. liniová spojka) skončí s chybovou hláškou:

  • Nepostačující délka APDU (omezena na 15 od schopnosti sběrnicového rozhraní, požadovaná: 23)
  • Insufficient APDU length (limited to 15 by bus interface capability, required: 23)

Pravděpodobně se snažíte nahrát aplikační program do novějšího přístroje s podporou KNX Data Secure a s povolenou funkcí zabezpečeného uvedení do provozu (Secure Commissioning) pomocí zastaralého nebo necertifikovaného rozhraní pro sběrnici KNX.

To je např. případ použití řídicí jednotky Loxone Miniserver.

Řešení

Jelikož Loxone Miniserver tak jako tak nepodporuje zabezpečení komunikace na sběrnici pomocí KNX Data Secure, jedinou možností je vypnout zabezpečené uvádění do provozu.

Vypnutí zabezpečeného uvedení do provozu v ETS6

Globální nastavení pro celou ETS / všechny projekty

Jděte do Nastavení (Settings) ⇨ Prezentace (Presentation) a vypněte volbu Při přidávání zabezpečených zařízení požádat o certifikát zařízení (Ask for device certificate when adding secure devices).

Nastavení v daném projektu

(Po zadání hesla projektu.) Zaškrtněte volbu Netázat se během vkládání přístrojů (Don’t ask when adding devices) a klepněte na Později (Later).

Alternativně můžete při každé výzvě o zadání hesla projektu při přidávání zabezpečeného zařízení odmítnout zadat heslo projektu.

Použití jiného rozhraní sběrnice KNX pro zprovoznění přístojů

Použijte např.

Další odkazy