Postup:

 1. Zařízení nesmí být v Z-Wave síti nebo odebrané ze Z-Wave sítě.
 2. Proveďte trojklik a poté stiskněte a držte tlačítko stiské do bílé barvy
  POZNÁMKA: Můžete použít jakékoliv tlačítko.
 3. Tlačítko pusťte a poté krátce stiskněte na potvrzení menu.
  POZNÁMKA: Tlačítko zabliká 1x po přepnutí do režimu modulu s jedním výstupem.
  POZNÁMKA: Tlačítko zabliká 1x po přepnutí do režimu dvojitého spínacího modulu.

Podle režimu Fibaro spínacího modulu se liší parametr 20, tedy nastavení chování tlačítek.


Hodnoty parametru 20 v režimu s jedním výstupem:

 1. První a druhé tlačítko přepíná zátěž.
 2. První tlačítko zapíná zátěž a druhé jej vypne.
 3. Zařízení funguje v režimu schodišťového spínače.

Hodnoty parametru 20 v režimu s svěma výstupy:

 1. První a druhé tlačítko přepínají obě zátěže najednou.
 2. První tlačítko zapne obě zátěže a druhé vypne obě zátěže.
 3. První tlačítko ovládá první zátěž a druhé tlačítko ovládá druhou zátěž.
 4. Jednoklik prvního tlačítka zapne první kanál, dvojklik prvního tlačítka zapne druhý kanál, Jednoklik druhého tlačítka kliknutí vypne oba kanály