Obecné

  • Zkuste restartovat ETS a spustit sběrnicový monitor jako první nástroj po otevření projektu (tj. ještě než zkusíte nahrávat nějaký přístroj apod.).
  • Zkuste odpojit vizualizace (např. Control4) od KNX IP rozhraní.
  • Zkuste restartovat rozhraní.
  • Zkuste se připojit přes jiné rozhraní.

Při pokusu o připojení přes KNX/IP router

Česky

Chyba

Otevírání rozhraní pro připojení se nezdařilo. Nepodařilo se připojit se k rozhrani IP (Rozhraní nepodporuje režim Busmon nebo režim Busmon není v aktuálním stavu rozhraní možný).

Anglicky

Error

Opening connection interface failed. Could not connect to IP interface (The interface does not support Busmon mode, or Busmon mode is not possible in the current state of the interface).

Řešení

Pro spuštění diagnostického nástroje Sběrnicový monitor použijte samostatné KNX USB rozhraní nebo KNX IP rozhraní (KNXnet/IP interface). KNX IP routery kvůli omezením/specifikaci linkové vrstvy (Data Link layer) sběrnice KNX TP1 neumožňují spouštět sběrnicový monitor. Často je také dostačujícím nebo vhodnějším nástrojem diagnostiky Skupinový monitor (Group Monitor).

Další odkazy