OBSAH

Potřebné zařízení

Hardware

Software

*Jedná se o Integraci, kdy Rychlá aplikace nebyla napsána firmou Yatun, proto je podpora kódu 3. strany je zpoplatněná.


O řešení

Toto řešení vyčítá na třech fázích napětí, proud, účiník, celkovou spotřebu, spotřebu a přetoky na jednotlivých fázích a výkon na jednotlivých fázích, zdánlivý výkon na jednotlivých fázích a voltampéry.Jde o parametry zmíněné v dokumentu o Modbus komunikaci k tomuto zařízení, lze hodnoty přidávat i ubírat. Dokument naleznete v příloze.


Kroky před integrací do systému Fibaro

Než začnete s integrací do systému Fibaro, tak je nutné ověřit, že Elektroměr vůbec komunikuje přes Modbus RTU na sběrnici RS485 a pomocí Modbus TCP skrze převodník.


Nastavení elektroměru

Nastavte komunikaci pro RS485 dle dokumentace. Doporučujeme nastavit baud rate 9600, parity none, Stop bit 1. Adresu zařízení nastavte na hodnotu 1.


Připojení USB na RS485

Ppropojte svorku Data+ na převodníku se svorkou A+ na elektroměru a svorku Data- na převodníku se svorkou B- na elektroměru.


Nalezení COM portu v PC

 1. Stiskněte Start, případně klávesu Windows.
 2. Začněte zadávat Správce zařízení (v EN Device manager).
 3. Jakmile se objeví správce zařízení (v EN Device Manager) označte jej a stiskněte Otevřít nebo klávesu Enter
 4. Ve správci zařízení nalezněte COM port a číslo COM portu.

Ověření komunikace pomocí CAS Modbus Scanner

 1. Otevřete CAS Modbus Scanner.
 2. Pravým tlačítkem klikněte do levého prostoru a zvolte Add Connection.
 3. Zadejte komunikační parametry a COM port z bodu Nalezení COM portu a Nastavení elektroměru a klikněte na Add Serial Connection.
 4. Pravým kliknutím na spojení klikněte na Add Device a zadejte adresu zařízení -1, tedy adresa 1 se zadá jako adresa 0.
 5. Pravým kliknutím na Device 0 klikněte na Add task.
 6. Zvolte funkci 04 Read Input registers (3xxxxx), Offset nechte na 1 (začínáme od registru 1) a Délku (Lenght) 100, což vyčte 100 registrů. Poté klikněte na Add Request.
 7. Klikněten na tlačítko Poll.
 8. Vyčtou a zobrazí se data.


Zapojení převodníku Papouch TCP2RTU

S touto částí doporučuji počkat až po ověření komunikace pomocí USB na RS-485.

Nastavení převodníku Papouch TCP2RTU

S touto částí doporučuji počkat, až v případě ověření komunikace pomocí USB na RS-485.Ověření komunikace pomocí CAS Modbus Scanner

 1. Otevřete CAS Modbus Scanner.
 2. Pravým tlačítkem klikněte do levého prostoru a zvolte Add Connection.
 3. Zadejte IP adresu zařízení Papouch TCP2RTU a klikněte na tlačítko Add TCP connection.
 4. Pravým kliknutím na spojení klikněte na Add Device a zadejte adresu zařízení -1, tedy adresa 1 se zadá jako adresa 0.
 5. Pravým kliknutím na Device 0 klikněte na Add task.
 6. Zvolte funkci 04 Read Input registers (3xxxxx), Offset nechte na 1 (začínáme od registru 1) a Délku (Lenght) 100, což vyčte 100 registrů. Poté klikněte na Add Request.
 7. Klikněten na tlačítko Poll.
 8. Vyčtou a zobrazí se data.

Integrace do Fibara

S touto částí počkejte až ověříte komunikaci pomocí CAS Modbus Scanneru s Popuch TCP2RTU.


Nahrání rychlé aplikace (Quick App)

 1. Stáhněte rychlou aplikaci z tohoto článku
 2. Klikněte vlevo na ozubené kolo (tlačítko Nastavení)
 3. Klikněte na 1. Zařízení.
 4. Klikněte na

  .
 5. Vyberte Ostatní zařízení.

 6. Vyberte Nahrát soubor.
 7. Vyberte rychlou aplikaci staženou v 1. kroku.


  Jedná se

 8. Klikněte na tlačítko Otevřít.

Nastavení proměnných zařízení

 1. Klikněte na ID zařízení.
 2. Přejděte do záložky Proměnné.
 3. U pole IP otevřete dialogové okno pomocí tlačítka tužky.
 4. Zadejte do pole Hodnota IP adresu zařízení Papouch TCP2RTU a potvrťe tlačítkem OK.
 5. Přejděte do záložky Změnit a Zobrazit náhled.
 6. Klikněte na tlačítko Create Childs.
 7. Vytvoří se podružné zařízení, které již komunikují.

Zdroje

Autor Rychlé aplikace: http://cervenan.cz/

Montážní firma, které děkujeme za zapůjčení elektroměru: https://elektro-mrlak.cz/

Dokumentace k elektroměru a Modbus: https://www.elektromery.com/product/elektromery-s-komunikaci-modbus/elektromer-sdm630-modbus-v2-10-100a-mid/234