Oba typy zařízení na jedné straně komunikují s proprietárním nebo IR rozhraním klimatizace a na druhé straně se připojují do domácí bezdrátové sítě.

Rozhraní z rodiny Home Automation Interface poskytují lokální ASCII API a jsou určená pro integraci do nadřazených systémů domácí automatizace např. Control4, FIBARO, Somfy TaHoma, Home Assistant apod.

Naproti tomu rozhraní z rodiny AC Cloud Control Interface jsou určená pro přímé použití se službou Intesis AC Cloud Control společnosti HMS a nenabízejí možnost lokální integrace s nadřazeným systémem chytrého bydlení.

Další odkazy