Umístění programovacího tlačítka (programming button), které je potřebné pro aktivaci programovacího režimu pro nahrátí nebo odehrátí individuální adresy přístroje, se liší podle hardwarové revize klávesnice Ekinex FF Series.

Pokud si nejste jistí, nahlédněte nejlépe do aktuální verze instalačního manuálu na webu výrobce: Pushbutton with thermostat FF series ED2 | Ekinex – PDF s názvem Instructions.

Dostali jsme zpětnou vazbu, že instalační návod přibalený v krabičce s přístrojem nemusí být aktualizovaný.

Do verze 4.xxx

Programovací tlačítko se nachází pod pravým horním tlačítkem (pokud uvažujeme rozložení hmatníků 2 × 2).

Od verze 5.xxx do verze 6.018

Na novějších klávesnicích fyzické tlačítko i LED kontrolka signalizující aktivní programovací režim chybí.

Přístroj přepnete do režimu programování současným stisknutím prvního (horního) a posledního (spodního) tlačítka na levé straně po dobu nejméně 5 sekund. Programovací režim indikuje současné blikání všech LED kontrolek sekundární barvy.

Díky tomuto novému způsobu není nutné sundavat již nasazená tlačítka (pokud nejde o dvě velká svislá tlačítka), pokud byste potřebovali programovat indiviuální adresy.

Od verze 6.019

Přístroj přepnete do režimu programování současným stisknutím prvního (horního) tlačítka vlevo a posledního (spodního) tlačítka vpravo po dobu nejméně 5 sekund. Programovací režim indikuje současné blikání všech LED kontrolek sekundární barvy. U této verze je možné přepnout do programovacího režimu, i když máte nasazená dvě velká svislá tlačítka.