Popis integrace

Integrace měřiče Qubino se systémem Fibaro umožňuje inteligentní správu energie a sledování toku energie v domácnosti. Díky analýze toku energie můžete snížit spotřebu energie optimálním využitím energie z fotovoltaické instalace.

Výhody řízení elektřiny:

 • Možnost nastavení fakturačního tarifu
 • Snížení nákladů na energie
 • Analýza údajů o spotřebě jednotlivých zařízení
 • Možnost úspory nákladů vynaložených na fotovoltaickou instalaci a kalkulace výše úhrady
 • Selektivní ovládání zařízení připojených k systému Fibaro v okamžiku nadprodukce výkonu
 • Možnost stavebních scén na základě dat uložených v Energy Panelu
 • Snížení produkce CO2

Požadované nástroje

K provedení integrace budete potřebovat:

 • Brána Yubii Home / Home Center 3 Lite / Home Center 3 s firmwarem alespoň 5.120
 • 3-fázový inteligentní měřič Qubino
 • Fotovoltaické instalace

3fázový inteligentní měřič Qubino

Qubino 3-Phase Smart Meter se používá pro měření energie v třífázové elektrické síti a lze jej použít v obytných, průmyslových a veřejných aplikacích. Zařízení měří energii přímo ve 4vodičových sítích podle principu rychlého vzorkování napěťových a proudových signálů. Je určen k montáži na DIN lištu. Funguje jako opakovač signálu Z-Wave, čímž poskytuje lepší pokrytí sítě a stabilitu.

Měřič umožňuje měření:

 • Napětí [V]
 • Aktuální [A]
 • Činný výkon [W]
 • Jalový výkon [var]
 • Účiník [PF]
 • Energie – Akumulovaný činný výkon (Import) [kWh]
 • Energie – Akumulovaný činný výkon (export) [kWh]
 • Energie - Zdánlivý akumulovaný výkon [kVAh]
 • Energie – Akumulovaný jalový výkon [kVArh].

Integrace

Přidání měřiče Qubino do sítě Z-Wave

 1. Připojte zařízení ke zdroji napájení.
 2. Otevřete konfigurační rozhraní.
 3. Přejděte do Nastavení > Zařízení.
 4. Klikněte na

 5. Vyberte zařízení Z-Wave.
 6. Klepněte na Start.
 7. Třikrát klikněte na tlačítko S na zařízení.
 8. Po přidání zařízení se zobrazí nabídka, ve které lze popsat všechny koncové body zařízení. Celkem 34 z nich se objevuje v 6 kanálech.
 9. Popis vybraných koncových bodů.

Poznámka: Koncové body, které budou potřebné pro správnou integraci, jsou uvedeny níže. Ostatní lze skrýt.

x.1 | Měřič spotřeby činné energie (import) |
x.1.2 | Spotřeba činné energie (import) |
x.1.4 | Výroba měřičů činné energie (export) |
x.1.6 | Výroba činné energie (vývoz) |

Konfigurace energetického panelu

Po popisu koncových bodů měřiče Qubin jej nakonfigurujte v panelu Energy.

 1. Přejděte na

  *Energie *→ Nastavení panelu. 2. Přejděte na kartu Konfigurace měřiče.
 3. K dispozici jsou dvě možnosti konfigurace měřiče.
  • Celková spotřeba znamená, že měřičem proudí proud/energie jak z elektrické sítě, tak z instalace vyrábějící energii.
   Elektroměr měří bilanci energie vyrobené a spotřebované instalací. Vyberte následující možnosti:
   • Měřič spotřeby energie: x.1 – Měřič spotřeby činné energie (import).
   • Měřič okamžité spotřeby energie: x.1.2 Činná spotřeba energie (import).
   • Měřič výroby energie: x.1.4 Výroba měřiče činného výkonu (export).
   • Měřič okamžité výroby energie: x.1.6 Výroba činné energie (export).
 • Spotřeba ze sítě znamená, že měřičem protéká pouze výkon/energie ze sítě.
  V tomto případě je FV instalace napojena na elektroměr umístěný mimo budovu, např. je přímo zapojen do elektroměru umístěného v oplocení pozemku s výjimkou rozvaděče umístěného v budově.
  Vyberte následující možnosti:
  - Měřič spotřeby energie: x.1 – Měřič spotřeby činné energie (import).
  - Měřič okamžité spotřeby energie: x.1.2 Činná spotřeba energie (import).
  - Měřič výroby energie: x.1.4 Výroba měřiče činného výkonu (export).
  - Měřič okamžité výroby energie: x.1.6 Výroba činné energie (export).


V případě střídačů od firem je možné specifikovat dvě další možnosti:

 •  Salaredge
 •  Sofasolar
 •  Fronius
 •  Huawey
 •  Hoymiles
 •  Solplanet - K tomu si budete muset stáhnout a nainstalovat aplikaci Quick App nebo nastavit další glukometr Qubino. Další možnosti měřiče Qubino, které budete moci používat, jsou:
  •  Měřiče pro výrobu energie do sítě: x.1.4 Výroba měřičů činné energie (export)
  •  Měřiče okamžité výroby elektřiny do sítě: x.1.6