V tomto článku najdete přeložené všechny Z-wave parametry, které jsou v dokumentaci Shelly.

Parametr č. 1 - SW (SW1) Typ Spínače

Tento parametr definuje, jaký typ má zařízení zacházet se spínačem připojeným ke svorce SW (SW1).

Velikost hodnoty: 1 Byte

Výchozí hodnota: 2

Hodnoty a popisy:

 • 0 - momentální spínač,

 • 1 - pákový spínač (kontakt sepnutý - ZAPNUTO / kontakt otevřený - VYPNUTO),

 • 2 - vypínač (zařízení změní stav, když přepínač změní stav)

Parametr č. 17 – Obnovení stavu O (O1) po výpadku napájení

Tento parametr určuje, zda se po výpadku napájení uloží a obnoví stav zapnuto/vypnuto pro zátěž připojenou k O (O1).

Velikost hodnot: 1 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 - Zařízení uloží poslední stav zapnutí/vypnutí a obnoví jej po výpadku napájení

 • 1 - Zařízení neukládá stav zapnutí/vypnutí a po výpadku napájení jej neobnoví, zůstane vypnuté

Parametr č. 19 - O (O1) Automatické vypnutí s časovačem

Pokud je zátěž O (O1) zapnuto, můžete naplánovat jeho automatické vypnutí po uplynutí doby definované v tomto parametru. Časovač se vynuluje pokaždé, když zařízení přijme příkaz ON (zapnout), buď vzdáleně (z řídící jednotky nebo přidruženého zařízení) nebo lokálně z vypínače.

Velikost hodnot: 2 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a jejich popis:

 • 0 - Automaticky VYPNUTO - Deaktivováno

 • 1 - 32535 = 1 - 32535 sekund (nebo milisekund – viz parametr č. 25. Časovač automatického vypnutí povolen po danou dobu sekund (nebo milisekund) rozlišení 100 ms

Parametr č. 20 - O (O1) Auto ON s časovačem

Pokud je Zátěž O (O1) vypnutá, můžete naplánovat její automatické zapnutí po uplynutí doby definované v tomto parametru. Časovač se resetuje na nulu pokaždé, když zařízení přijme příkaz OFF, buď vzdáleně (z brány nebo přidruženého zařízení) nebo lokálně z přepínače.

Velikost hodnot: 2 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a jejich popis:

 • 0 - Auto ON Deaktivováno

 • 1 - 32535 = 1 - 32535 sekund (nebo milisekund – viz parametr č. 25. Časovač automatického zapnutí povolen po danou dobu sekund (nebo milisekund) rozlišení 100 ms

Parametr č. 23 - typ kontaktu O (O1) - NO/NC

Nastavená hodnota určuje typ kontaktu relé pro výstup O (O1). Typ kontaktu relé může být normálně otevřený (NO - Normally Open) nebo normálně zavřený (NC - Normally Closed).

Velikost hodnot: 1 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 - NO

 • 1 - NC

Reléová logika:

par-NO/NCpříkaz (switch, zwave,…)Stav výstupu zařízení
NO (0)VYPNUTOVYPNUTO (0 V)
NO (0)ZAPNUTOON (230 V)
NC (1)VYPNUTOON (230 V)
NC (1)ZAPNUTOVYPNUTO (0 V)

Parametr č. 25 – Nastavte jednotky časovače na s nebo ms pro O (O1)

Nastavit jednotky časovače na sekundy nebo milisekundy. Vyberte, zda chcete v parametrech č. 19, 20 nastavit časovač v sekundách nebo milisekundách.

Velikost hodnot: 1 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 – časovač nastavený v sekundách

 • 1 – časovač nastavený v milisekundách

Parametr č. 91 – Vodní alarm

Tento parametr určuje, na které poplachové rámce a jak má zařízení reagovat. Parametry se skládají ze 4 bajtů, tři nejvýznamnější bajty jsou nastaveny podle oficiální specifikace protokolu Z-Wave.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 žádná akce

 • 1 otevřít relé

 • 2 sepnout relé

Parametr č. 92 – Hlásič kouře

Tento parametr určuje, na které poplachové rámce a jak má zařízení reagovat. Parametry se skládají ze 4 bajtů, tři nejvýznamnější bajty jsou nastaveny podle oficiální specifikace protokolu Z-Wave.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 žádná akce

 • 1 otevřít relé

 • 2 sepnout relé

Parametr Č. 93 – CO Alarm

Tento parametr určuje, na které poplachové rámce a jak má zařízení reagovat. Parametry se skládají ze 4 bajtů, tři nejvýznamnější bajty jsou nastaveny podle oficiální specifikace protokolu Z-Wave.

Hodnoty vele: 4 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 žádná akce

 • 1 otevřít relé

 • 2 sepnout relé

Parametr Č. 94 – Tepelný alarm

Tento parametr určuje, na které poplachové rámce a jak má zařízení reagovat. Parametry se skládají ze 4 bajtů, tři nejvýznamnější bajty jsou nastaveny podle oficiální specifikace protokolu Z-Wave.

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 žádná akce

 • 1 otevřít relé

 • 2 sepnout relé

Parametr Č. 119 – Obnovení výchozích parametrů

Obnovte všechny konfigurační parametry na výchozí tovární nastavení. Jedná se o parametr pro resetování pouze konfiguračních parametrů, po resetování parametrů zařízení provede a vypne napájení, zařízení zůstane přidáno/zahrnuto.

Velikost hodnot: 1 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 - Neresetovat

 • 1 - Resetujte parametry na výchozí hodnotu

Parametr Č. 120 – Obnovení továrního nastavení

Obnovit výchozí tovární nastavení a odstranit ze sítě z-wave

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 0

Hodnoty a popisy:

 • 0 - Neprovádějte tovární nastavení

 • 1431655765 - Proveďte obnovení továrního nastavení (hexadecimálně 0x55555555)

Parametr Č. 201 – sériové číslo 1

Tento parametr obsahuje kopii sériového čísla zařízení.

POZNÁMKA: Tento parametr nemůže uživatel změnit

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 2147483647

Hodnoty a popisy:

 • 0 - 2147483647

Parametr Č. 202 – sériové číslo 2

Tento parametr obsahuje kopii sériového čísla zařízení.

POZNÁMKA: Tento parametr nemůže uživatel změnit

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 2147483647

Hodnoty a popisy:

 • 0 - 2147483647

Parametr Č. 203 – sériové číslo 3

Tento parametr obsahuje kopii sériového čísla zařízení.

POZNÁMKA: Tento parametr nemůže uživatel změnit

Velikost hodnot: 4 Byte

Výchozí hodnota: 2147483647

Hodnoty a popisy:

 • 0 - 2147483647