OBSAH


Níže uvedené tabulky představují kompatibilitu našich zařízení se specifickými
řídícími jednotkami. Navíc můžete určit, zda konkrétní řídící jednotka umožňuje nastavení konfigurace parametrů, přidružení a přístup k dalším informacím o zařízení, např. jako verze firmwaru a možnosti OTA.

Home Assistant v 10.3 (doplňkové uživatelské rozhraní Z-Wave JS v_1.14.0)

 • Integrace: Řídící jednotka provede úplnou integraci na základě komunikace se
  zařízením za účelem vše správně nastavit.
 • Přidání / přidružení: Normální, Secure S0, Secure S2 Authenticated, S2 Unauthenticated
 • SmartStart: Ano. Má seznam zařízení. Přidání naskenováním QR kódu nebo zadáním kódu. (Z-Wave klíč nebo štítek musí být série 700 nebo vyšší)
 • Parametry: Ano. Parametry lze nastavit výběrem parametru a zadáním
  požadované hodnoty. Řídící jednotka má také prostor pro nastavení dalších parametrů, které nejsou na seznamu.
 • Asociace: Ano. Přidružení lze nastavit v řídící jednotce.
 • Verze firmwaru zařízení: Ano
 • Schopnost OTA: Ano
ZařízeníVšechny funkce - podporované/častečně podporované/nepodporované
Wave 1On/Off, SW On/Off
Wave 1PMOn/Off, SW On/Off, Watt, kWh
Wave 2PMOn/Off 1, On/Off 2, SW On/Off 1, SW On/Off 2, Watt 1, Watt 2, kWh

Fibaro HC3

 • Integrace: Řídící jednotka provede úplnou integraci na základě komunikace se
  zařízením za účelem vše správně nastavit.
 • Přidání / přidružení: Normální, Secure S0, Secure S2 Authenticated, S2 Unauthenticated
 • SmartStart: TBT
 • Parametry: Ano. Parametry lze nastavit výběrem parametru a zadáním
  požadované hodnoty. Řídící jednotka má také prostor pro nastavení dalších parametrů, které nejsou na seznamu.
 • Asociace: Ano. Přidružení lze nastavit v řídící jednotce.
 • Verze firmwaru zařízení: Ano
 • Schopnost OTA: Ne
ZařízeníVšechny funkce - podporované/častečně podporované/nepodporované
Wave 1On/Off, SW On/Off
Wave 1PMOn/Off, SW On/Off, Watt, kWh
Wave 2PMOn/Off 1, On/Off 2, SW On/Off 1, SW On/Off 2, Watt 1, Watt 2, kWh

Homey

 • Integrace: Řídící jednotka provede částečnou integraci na základě komunikace se zařízením a pro úplnou funkčnost je potřeba vlastní aplikace.
 • Přidání / přidružení: Normální, Secure S0, Secure S2 Authenticated, S2 Unauthenticated
 • SmartStart: TBT
 • Parametry: Lze nastavit pouze ručně zadáním čísla parametru, velikosti a
  hodnota.
 • Asociace: TBT
 • Verze firmwaru zařízení: Ano
 • Schopnost OTA: Ne
ZařízeníVšechny funkce - podporované/častečně podporované/nepodporované
Wave 1On/Off, SW On/Off
Wave 1PMOn/Off, SW On/Off, Watt, kWh
Wave 2PMOn/Off 1, On/Off 2, SW On/Off 1, SW On/Off 2, Watt 1, Watt 2, kWh

SmartThings

 • Integrace: Řídící jednotka provede částečnou integraci na základě komunikace se zařízením a pro úplnou funkčnost je zapotřebí vlastní integrace (ovladač Edge).
 • Přidání / přidružení: Při přidávacím procesu není možné zvolit úroveň zabezpečení, řídící jednotka přidá zařízení na nejvyšší úrovni zabezpečení zařízení.
 • SmartStart: TBT
 • Parametry: Ne. Nelze nastavit, pokud zařízení nemá ovladač Edge.
 • Asociace: Ne.
 • Verze firmwaru zařízení: TBT
 • Schopnost OTA: Ne.
ZařízeníVšechny funkce - podporované/častečně podporované/nepodporované
Wave 1On/Off, SW On/Off
Wave 1PMOn/Off, SW On/Off, Watt, kWh
Wave 2PMOn/Off 1, On/Off 2, SW On/Off 1, SW On/Off 2, Watt 1, Watt 2, kWh

Vera

 • Integrace: Řídící jednotka provede částečnou integraci na základě komunikace se zařízením a pro úplnou funkčnost je nutná vlastní integrace.
 • Přidání / přidružení : Při přidávácím procesu není možné zvolit úroveň zabezpečení, řídící jednotka přidá zařízení na nejvyšší úrovni zabezpečení zařízení.
 • SmartStart: TBT
 • Parametry: TBT
 • Asociace: TBT
 • Verze firmwaru zařízení: TBT
 • Schopnost OTA: Ne
ZařízeníVšechny funkce - podporované/častečně podporované/nepodporované
Wave 1On/Off, SW On/Off
Wave 1PMOn/Off, SW On/Off, Watt, kWh
Wave 2PMOn/Off 1, On/Off 2, SW On/Off 1, SW On/Off 2, Watt 1, Watt 2, kWh

Jeedom

 • Integrace: Řídící jednotka provede úplnou integraci na základě komunikace se
  zařízením. Řídící jednotka přijímá všechny zprávy správně, ale uživatel musí některé nastavení nastavit ručně, aby byly zprávy zařízení vizualizovány na nástěnce/řídícím panelu.
 • Přidání / zahrnutí: Normální, Secure S0, Secure S2 Authenticated, S2 Unauthenticated
 • SmartStart: TBT
 • Parametry: Ano. Parametry lze nastavit výběrem parametru a zadáním
  požadované hodnoty.
 • Asociace: TBT
 • Verze firmwaru zařízení: Ano
 • Schopnost OTA: Ne
ZařízeníVšechny funkce - podporované/častečně podporované/nepodporované
Wave 1On/Off, SW On/Off
Wave 1PMOn/Off, SW On/Off, Watt, kWh
Wave 2PMOn/Off 1, On/Off 2, SW On/Off 1, SW On/Off 2, Watt 1, Watt 2, kWh

Hubitat

 • Integrace: Řídící jednotka provede částečnou integraci na základě komunikace se zařízením a pro úplnou funkčnost je potřeba vlastní aplikace.
 • Přidání / přidružení: TBT
 • SmartStart: TBT
 • Parametry: TBT
 • Asociace: TBT
 • Verze firmwaru zařízení: TBT
 • Schopnost OTA: Ne
ZařízeníVšechny funkce - podporované/častečně podporované/nepodporované
Wave 1On/Off, SW On/Off
Wave 1PMOn/Off, SW On/Off, Watt, kWh
Wave 2PMOn/Off 1, On/Off 2, SW On/Off 1, SW On/Off 2, Watt 1, Watt 2, kWh