1. Pro jistotu vypněte a pak zapněte VisuControl Easy II
  2. Stiskněte tlačítko Function alespoň na 8 sekund.
    Obě vrchní LED by měli blikat červeno oranžově.
  3. Tlačítko Function pusťte a opět stiskněte Function do doby než se všechny LED vypnou.
  4. Zařízení se restartuje a dostane IP adresu z DHCP a fyzická adresa by měla být 15.15.255.