Zásady pro neaktivní zákaznické účty

‍Společnost Snap One nabízí různé služby, u kterých se zákazníci mohou zaregistrovat a spravovat zákaznický účet, včetně služeb Control4, Luma a OvrC Connect („zákaznický účet“).

„Neaktivní zákaznický účet“ je účet, který nebyl používán po dobu jednoho roku. Společnost Snap One si vyhrazuje právo pozastavit neaktivní zákaznický účet. Pokud je účet pozastaven, zákazník bude muset kontaktovat zákaznickou podporu společnosti Snap One, aby účet znovu aktivoval. U neaktivních zákaznických účtů budou zachovány všechny programové údaje a údaje o účtu a budou přístupné po opětovné aktivaci.

Pokud neaktivní zákaznický účet zůstane neaktivní po dobu dalšího jednoho roku, tedy v součtu nejméně dvou po sobě jdoucích let nečinnosti, společnost Snap One si vyhrazuje právo účet a jeho aktivitu a veškerá související data uložená u společnosti Snap One trvale odstranit. Společnost Snap One si rovněž vyhrazuje právo trvale odstranit účty, které byly neaktivní po dobu delší než dva roky.

Podle těchto zásad bude zákaznický účet smazán nejdříve 1. ledna 2024.

Jak společnost Snap One definuje aktivitu

Zákaznický účet, který řídí aktivitu a připojuje se ke cloudovým systémům Snap One, je považován za aktivní. To zahrnuje jakoukoli aktivitu pomocí zákaznického účtu, která vyžaduje připojení k internetu, včetně následujících akcí:

  • Přihlášení řídicí jednotky
  • Používání mobilních aplikací Control4, OvrC Connect nebo Luma
  • Ovladače třetích stran s webovou podporou, které ověřují váš místní systém v cloudu (např. integrace Alexa nebo Google s Control4).
  • Vzdálený přístup a konfigurace systému certifikovaným prodejcem Control4    

‍Aktivita na zákaznickém účtu se prokazuje podle účtu, nikoliv podle zařízení. Aktivitu můžete demonstrovat na jakémkoli zařízení, kde jste přihlášeni ke svému zákaznickému účtu (např. iPhone nebo Android).

Oznámení

30 dní před pozastavením nebo odstraněním vašeho zákaznického účtu obdržíte od společnosti Snap One oznámení, ve kterém vás bude informovat o chystané změně. Oznámení bude zasláno na e-mailový účet spojený s vaším zákaznickým účtem. Přihlášením nebo připojením k internetu kdykoli během 30denního období po oznámení bude váš účet automaticky znovu aktivován.

Pokud nebude váš zákaznický účet znovu aktivován během 30denní lhůty po obdržení oznámení, společnost Snap One si vyhrazuje právo pozastavit váš zákaznický účet na dobu jednoho roku. Pokud zůstane pozastaven po dobu dalšího roku, společnost Snap One si vyhrazuje právo váš zákaznický účet smazat.

Účty nepřipojené k internetu

I v případě, že je zákaznický účet neaktivní nebo smazaný a není připojen k internetu, lze vaše produkty a systém stále používat lokálně. To může zahrnovat místní ovládání stínění, osvětlení, místního zvuku, ovládání TV a plánování. Pokud však chcete své produkty připojit k internetu, musíte si vytvořit nový zákaznický účet nebo znovu aktivovat neaktivní zákaznický účet.  

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se těchto zásad nebo stavu zákaznického účtu kontaktujte svého instalačního partnera (servisní firmu, dealera), zákaznickou podporu firmy YATUN nebo tým zákaznické podpory společnosti Snap One.

Další odkazy