• Přečtěte si montážní návod, instalační příručku, uživatelský manuál, aplikační manuál apod. k danému přístoji. Najdete v něm popis funkcí, omezení, parametrů, skupinových (komunikačních) objektů atd.
 • Nikdy neprojektujte sběrnici na hranici parametrů, počítejte s rezervou 15–20 % s ohledem na výkon sběrnicového zdroje, délku sběrnice, počet přístrojů.
 • Poznamenávejte si při instalaci sériová čísla produktů (např. do projektu v ETS) – můžou se hodit případně hodit pro dohledání stáří (revize) produktu, reklamaci apod., aniž byste museli přístroj na místě hned demontovat.
 • Vozte s sebou vždy mj. extra KNX sběrnicový zdroj (nejlépe s diagnostikou, např. MDT STC-0640.01), KNX USB rozhraní (umožní vám připojit se pohodlně na libovolné místo sběrnice a obejít případné problémy s datovou sítí), náhradní Wago kostky.
 • Ujistěte se, že máte nejnovější verzi nástroje ETS6.
 • Zkuste ETS restartovat.
 • Zkuste spustit ETS v režimu (32bitové) kompatibility.
 • Zkontrolujte produktové stránky na webu výrobce, zda máte v katalogu nejnovější aplikační program (knxprod), pro případ, že v online katalogu není nejnověší, nainstalované související doplňky (plug-in) nebo DCA (Device Configuration App; etsapp), popř. zda jsou k dispozici nějaké aktualizace firmware pro daný přístroj.
 • Aktualizujte firmware na nejnovější v přístrojích, které to umožňují.
 • Podívejte se v ETS na panelu Budovy (Buildings) nebo Topologie do Search FoldersDownload required a zkontrolujte, zda některé přístroje není potřeba nahrát např. po změně parametrů nebo přiřazených skupinových adres.
 • Nahrajte znovu celý aplikační program (DownloadDownload All) do přístroje, ačkoli všechny programovací příznaky (programming flags) jsou zelené, když se vám zdá, že přístroj nedělá, co má, popř. filtrační tabulka liniové spojky nepropouští telegramy, které má.
 • Některá zařízení mají nouzové či ochranné funkce, které se aktivují, pokud v zadaném časovém intervalu nedostávají na určité komunikační objekty opakovaně telegramy s (i neměnnou) hodnotou.
  Např. termostat očekává údaje o teplotě prostoru nebo podlahy z čidla, topný aktor povel pro sepnutí/rozepnutí/úroveň otevření výstupu z termostatu, žaluziový aktor alarmovou informaci o povětrnostních podmínkách apod. Nezapomeňte v takovém případě nastavit cyklické (periodické) zasílání telegramů s potřebnými hodnotami.
 • Zkontrolujte filtrační tabulky na liniových spojkách a KNX IP routerech.
  • Nezapomeňte, že tzv. Náhled filtrační tabulky (Preview Filter Table) je informace o potřebné filtrační tabulce z pohledu ETS, ale nemusí odpovídat tomu, co je aktuálně nahrané do přístroje.
  • Skutečnou filtrační tabulku aktuálně nahranou do spojky můžete vyčíst pomocí funkce Informace o zařízení (se skupinovou komunikací).
 • Zkuste dočasně otevřít filtrační tabulky.
  • Např. u zařízení MDT nastavte parametr Telegram routing na Group and Physical: route, popř. stiskněte tlačítko Function na přístroji (pokud je parametr Manual function není nastavený na disabled).
 • Využívejte diagnostické nástroje v ETS.
  • Sledujte ve Skupinovém monitoru(Group Monitor) přenášené telegramy. Všímejte si zdrojové (individuální) adresy, cílové (skupinové) adresy, datového typu přenášených dat (DTP) a samotných dat.
   • Pokud se nezobrazuje hledaný telegram, možné příčiny můžou být např:
    • Do vysílajícího přístroje není nahraná celá konfigurace nebo její část, zejména přiřazení skupinových adres komunikačním objektům.
    • Přístroj není vhodně nakonfigurován, např. teplotu neodesílá periodicky či při změně stavu/hodnoty (Transmit), ale pouze jako odpověď na explicitní čtecí (Read) dotaz.
   • Zkuste vyčíst hodnotu ze skupinové adresy, popř. naopak ji na skupinovou adresu zaslat z monitoru.
  • Stáhněte a uložte Informace o přístroji (Device Info), nejlépe včetně skupinové komunikace.
 • Zkuste přístroj připojit na jiné místo sběrnice, na jiný segment, jinou linii.
 • Zkuste přístroj samotný jen se sběrnicovým zdrojem a KNX IP/USB rozhraním, bez dalších účastníků na sběrnici.
 • Vyměňte Wago konektor (kostku).
 • Změřte napětí na sběrnici v místě, kde se přístroj chová nestandardně.
 • Zkontrolujte signál na sběrnici při vysílání telegramů pomocí osciloskopu. Tvar by měl vypadat přibližně takto:
 • Vyzkoušejte linii/segment s jiným sběrnicovým zdrojem, zejména pokud pozorujete nějaké zvláštní chování, kdy např. malý počet přístrojů funguje, ale při větším počtu přístrojů dojde k vypnutí sběrnice. Někdy se závada na zdroji objeví při jeho zapojení resp. po resetu. Pokud přístroje připojujete postupně, nemusí se závada projevit.
 • Prohledejte a pročtěte další články ze sekce Řešení – KNX v naší databázi znalostí.
 • Prohledejte portál podpory a databázi znalostí Asociace KNX.

Další odkazy