OBSAH

POZNÁMKA:  Jedná se o jednosměrnou integraci. Ze Shelly nejsou vyčítány stavy relé.

POZNÁMKA: Tento článek počítá s KNX instalací v projektu.

UPOZORNĚNÍ: Tento článek počítá, že uživatel umí založit Thinknx projekt a nastavit server, aby komunikoval na KNX sběrnici.

Co je potřeba

 • ThinKNX server řady Pro
 • Shelly Relé řady Pro

Vytvoření tlačítka pro uživatelské rozhraní.

Veškerý postup je proveden v programu Thinknx Configurator.

Vytvoření stránky pro uživatelské rozhraní

V případě, že chcete extra stránku pro řízení vašeho Shelly v uživatelském rozhraní ThinKNX proveďte následující postup.

 1. V náhledu uživatelského rozhraní najeďte kurzorem kdekoliv na obrazovku uživatelské rozhraní Thinlknx a proveďte prvý klik myši.
 2. Najeďte kurzorem na + Add Object.
 3. Vyberte Page.
 4. V pravé části, nahoře ve stromu projektu označte novou stránku, pokud již nemáte.
 5. V pravé části, dole nalezněte Label a místo Page napište, jak se má stránka jmenovat.

Přidání spínače

 1. V náhledu uživatelského rozhraní najeďte kurzorem kdekoliv na obrazovku uživatelské rozhraní Thinlknx a proveďte prvý klik myši.
 2. Najeďte kurzorem na + Add Object.
 3. Vyberte Switch.

Nastavení spínače

V tomto řešení je použit KNX spínač.

 1. V pravé části, nahoře ve stromu projektu označte přidaný spínač, pokud již nemáte.
 2. (VOLITELNÉ) Nalezněte Label a pojmenujte zařízení.
 3. Do ON/OFF group a ON/OFF group feedback zadejte stejnou skupinovou adresu. V této ukázce/článku použitá skupinová adresa je 10/7/1.

Specifikace příkazu Shelly v Ethernet Gateway

Přidání Ethernet Gateway

 1. V pravé klikněte kurzorem na System a označte system s ozubenými koly.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na System, ten s ikonou ozubených kol, a klikněte na Add object.
 3. V Reports & Gateways proveďte dvojklik na Ethernet Gateway.

Nastavení Shelly Příkazu

 1. V pravé části klikněte v System označte Ethernet Gateway.
 2. Ve spodní části u Virtual Outputs klikněte na tlačítko se třemi šipkami.
 3. Ve vyskakovacím okně klikněte na Add.
 4. (VOLITELNÉ) V řádku Virtual output zadejte název této integrace. V ukázce je to Shelly.
 5. Zadejte URL http:///rpc/Switch.Set, například http://192.168.33.1/rpc/Switch.Set
 6. Nastavte Request Type na GET.
 7. Nastavte Send Trigger na On new value reception.
 8. Nastavte Use KNX Gateway na Enabled.
 9. Nastavte KNX value group na adresu, kterou jste nastavili v tlačítku. V případě ukázky jde o 10/7/1.
 10. Označte Data Format a klikněte na tlačítko se třemi tečkami.
 11. Do tabulky zadejte následující hodnoty jako v tabulce níže:
  NameValue
  id<číslo relé>
  on
  %VAL
  POZNÁMKA: Číslo relé je v pořadí od Výstupu O1 až do Ox. Výstup O1 je id 0, O2 je id 1, O3 je id 2, .... Ox je id x-1.

  Příklad s řízením relé O2:
 12. U Cast the value to zvolte Enumerated.

 13. Vedle volby Enumerated klikněte na tlačítko se třemi tečkami.
 14. Vyplňte řádky a sloupce tabulky, aby to vypadalo následovně:
 15. Stiskněte tlačítko OK v Enum Editoru.
 16. Klikněte na tlačítko OK v Data Format Editoru.
 17. Stiskněte tlačítko OK ve Virtual Outputs Editoru.
 18. Proveďte nahrání/deploy do ThinKNX serveru.